Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Aangezien ik dit soort dingen als een gewoon onderdeel van onze opdracht beschouw hield ik hiervan in het verleden geen administratie bij. Ik herinner me deelname aan initiatieven in Lier, Sint-Niklaas, Gent,... (01/01/2008 - 01/01/2013)
 • Openbaar college Open Dag "Individuals in Society" (10/01/2018 - 10/01/2018)
 • Sid-in Antwerpen (15/01/2013 - 15/01/2013)
 • Openbaar college Open Dag "Individuals in Society" (21/01/2018 - 21/01/2018)
 • Kinderuniversiteit. “Poets je tanden, kam je haren, spreek met twee woorden. Goede manieren en omgangsvormen in een langlopend perspectief.” (27/01/2011 - 27/01/2011)

2. Andere

 • Voorzitter Associatiefaculteit Kunsten (AUHA) (01/01/2009 - 30/01/2011)
 • Voorzitter a.i. Associatiefaculteitsraad Kunsten van de AUHA (01/01/2009 - 01/01/2011)
 • Kinderuniversiteit. “Poets je tanden, kam je haren, spreek met twee woorden. Goede manieren en omgangsvormen in een langlopend perspectief.” (03/01/2013 - 03/01/2013)
 • Lid aanwervingscommissie Faculteit Ontwerpwetenschappen ZAP-vacature Architectuur (18/01/2013 - 18/01/2013)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Lid van de commissie C2 van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek –Vlaanderen. (01/01/2003 - 31/01/2009)
 • Lid van de adviescommissie voor benoemingen en bevorderingen Algemeen Rijksarchief van België (01/01/2008 - 31/01/2009)
 • Reservelid “Gezaghebbend Panel Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand”, 2009-heden. (01/01/2009 - 06/01/2012)
 • Lid van het “Subpanel geschiedenis en Archeologie van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand”. (01/01/2009 - 06/01/2012)
 • Voorzitter van het FWO-Expertpanel Cult 3: “Geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie”, 2010. (01/01/2010 - 31/01/2010)
 • Lieding wetenschappelijk advies voor de revisie van het handboek 'Historia 4' van de Uitgeverij Pelckmans (01/01/2005 - 30/01/2005)
 • Lid van de aanwervingscommissie voor de profielvacature “Sociaal-economische Geschiedenis van de Nieuwe Tijd”, universiteit Gent, 2003-2004. (01/01/2003 - 30/01/2004)
 • Lid van de beoordelingscommissie voor de vacature 18/2002 van de K.U.L., “Profielvacature Economische en sociale geschiedenis voor 1800.” (Academisch jaar 2003-2004). (01/01/2003 - 30/01/2004)
 • Lid ledencommissie Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (01/01/2014 - 08/01/2015)
 • External expert Promotions Comittee van de London School of Economics (01/01/2011 - 15/01/2012)
 • Museum for gold- and silversmithinh, jewellery, and diamonds, adviesverlening concept inrichting Diva (09/01/2016 - 09/01/2016)
 • Lid adviesraad Diva, Provinciaal Museum (17/01/2017 - 31/01/2018)
 • Assessments PhD-students voor de Internationale Onderzoeksschool N.W. Posthumus-Instituut (Antwerpen) (19/01/2018 - 19/01/2018)
 • Voorzitter commissie onderzoeksvisitatie ACPA Universiteit Leiden, Faculteit Humanities, ACPA (21/01/2016 - 23/01/2016)
 • Assessments PhD-students voor de Internationale Onderzoeksschool N.W. Posthumus-Instituut (Utrecht) (21/01/2018 - 21/01/2018)
 • Aanstelling als lid Raad van Bestuur Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (21/01/2016 - 21/01/2016)
 • Lid adviesraad "DIVA APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen & Diamant", Antwerpen (30/01/2016 - 30/01/2016)
 • Lid Artistieke Raad Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (31/01/2012 - 31/01/2012)
 • Lid van diverse adviescommissies van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - FWO-Vlaanderen. (01/01/2003 - 31/01/2010)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Redactielid van het tijdschrift "Bijdragen tot de geschiedenis", 1989-2003. (01/01/1989 - 31/01/2003)
 • Coördinator Bijdragen tot de Geschiedenis, 2000-2003. (01/01/2000 - 31/01/2003)
 • Redactielid NEHA-Jaarboek, 2001-2003. (01/01/2001 - 31/01/2003)
 • Redactielid Volkskunde, 2002-2006. (01/01/2002 - 31/01/2003)
 • Lid van de Advisory Board van de reeks Intersections: Yearbook for Early Modern Studies. (Brill Publishers, Leiden), tot 2003. (01/01/2002 - 31/01/2003)
 • Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. (01/01/2004 - 31/01/2007)
 • Redactielid Stadsgeschiedenis, 2005-heden. (01/01/2005 - 31/01/2007)
 • Redactielid van de Universitaire Pers Leuven, 2006-2011. (01/01/2006 - 31/01/2011)
 • Hoofdredacteur monografieënreeks Studies Stadsgeschiedenis (01/01/2007 - 11/01/2013)
 • Redactielid Noordbrabants Historisch Jaarboek, tot 2011. (01/01/2007 - 31/01/2011)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Organiseerde op 2 december 2005 in het kader van het UA-Centrum voor Stadsgeschiedenis een Masterclass Prof. Dr. Jan de Vries (University of California at Berkeley). (02/01/2005 - 02/01/2005)
 • Studiedag: Het transport en het stedelijke netwerk. (Ufsia, Belgisch-Luxemburgs Centrum voor Stadsgeschiedenis i.s.m. IUAP-project Urban Society in the Late Middle Ages, 3 oktober 1998). (03/01/1989 - 03/01/1989)
 • Trad op als mede-organisator van “Commercial Book production in Western Europe in the Late Middle Ages, Universiteit Antwerpen, 4 & 5 november 2010. (04/01/2010 - 05/01/2010)
 • Organiseerde samen met Griet Vermeesch in het kader van het N.W.-Posthumus-instituut een masterclass/workshop Peter Clark, European Cities and Towns, 400-2000, Universiteit Antwerpen, 4 december 2009. (04/01/2009 - 04/01/2009)
 • Ism Ilja Van Damme Masterclass Frank Trentmann “What good is consumption history?”, University of Antwerp. (05/01/2013 - 05/01/2013)
 • Organiseert op 5 december 2008 in samenwerking met Erik Aerts (KULeuven) een workshop over “De vergeten middengroepen? Kwantitatieve invalshoeken bij de sociaal-economische afbakening van middengroepen in de kleine en secundaire steden van Brabant en Mec (05/01/2008 - 05/01/2008)
 • Organiseerde de werksessie ‘Geschiedenis’ op het ACMS-congres ‘Wanneer wordt vreemd, vreemd? De vreemde in beeldvorming, registratie en beleid’ (Vrijdag 6 februari 2004). (06/01/2004 - 06/01/2004)
 • Co-organisatie van de international conference "Singles in the cities of North-West Europe, c.1100-2000". (06/01/2013 - 06/01/2013)
 • Organiseerde op 8 en 9 april 2011 ism met Jan Dumolyn (UGent) en Wouter Ryckbosch (Universiteit Antwerpen) het Internationale Congres “Structure, Change and Discourse in Pre-Industrial Europe: Towards a Cross-Disciplinary Study of Social Inequalities.” (08/01/2011 - 09/01/2011)
 • Organiseerde op 9 november 2010 ism Evelyn Welch een studienamiddag “Economies of Quality and the Material Renaissance” aan het Queen Mary College, London. (09/01/2010 - 09/01/2010)
 • Organiseerde met Eugeen Schreurs (Artesis, Koninklijk Conservatorium Antwerpen), Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen) de international conferentie “ Sounds of the city 18. Eighteenth-century music & urban culture”, Antwerpen, 11-14 maart 2010. (11/01/2010 - 14/01/2010)
 • Internationaal colloquium: Labour and Labour Markets between Town and Countryside (Middle Ages- 19th Century). (ULB, 11-12 december 1998). (11/01/1998 - 12/01/1998)
 • Network chair ‘Culture’ van het Third European Social Science History Conference te Amsterdam, 12-15 April 2000. (12/01/2000 - 15/01/2000)
 • Voorzitter van sessie B-6 ‘Gender and material culture I: Women and Consumer Culture.’ Third European Social Science History Conference te Amsterdam, 12-15 April 2000. (12/01/2000 - 15/01/2000)
 • Organiseerde op 12 en 13 mei 2011 in samenwerking met Jord Hanus (Universiteit Antwerpen) en Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen) de jaarlijkse internationale N.W.Posthumus-conferentie onder het thema “Households as agents of change?” (12/01/2011 - 13/01/2011)
 • Internationaal colloquium: International Trade in the Low Countries (14th-16th centuries). Merchants, Organisation and Infrastructure. (Universiteit Gent - Ufsia, IUAP-project Urban Society in the Late Middle Ages, 12-13/XII/1997 ). (12/01/1997 - 13/01/1997)
 • Organiseerde op 13-15 november 2003 een internationaal congres Le parfait négociant. Buyers, sellers and salesmanship in Italy, the Low Countries and England (i.s.m. E. Welch – Sussex University en Peter Stabel – Universiteit Antwerpen). (13/01/2003 - 15/01/2003)
 • Organiseerde op 13 november 2004 de jaarlijkse IUAP-vergadering Urban Society in the Late Middle Ages and the Sixteenth Century, Antwerpen, Congrescentrum Elzenveld. (13/01/2004 - 13/01/2004)
 • Organiseerde op 17 mei 2001 voor het Centrum voor Antwerpse Cultuurgeschiedenis van Ufsia een Masterclass met Prof. Dr. Willem Frijhoff over het thema Tussen droom en daad? Betekenis geven aan toe-eigening. (17/01/2001 - 17/01/2001)
 • Organiseerde op 18 maart 2010 de Internationale Workshop “The town as a body social”. (18/01/2010 - 18/01/2010)
 • Organiseerde in samenwerking met Oscar Gelderblom (Universiteit Utrecht en IISG) een Flemish-Dutch Conference on the Economic History of the Low Countries before 1850, Antwerpen, 18-19 november 2004. (18/01/2004 - 19/01/2004)
 • Organiseerde samen met Dries Lyna een Masterclass John Brewer “Cultures of consumption and the consumption of culture.” Universiteit Antwerpen, 18 december 2009. (18/01/2009 - 18/01/2009)
 • Organiseerde op 19 september 2003 op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen een studienamiddag van de internationale werkgroep boedelbeschrijvingen van het P.J.-Meertensinstituut. (19/01/2003 - 19/01/2003)
 • Organiseerde in samenwerking met Oscar Gelderblom (Universiteit Utrecht en IISG) de Second Flemish-Dutch Conference on the Economic History of the Low Countries before 1850, Antwerpen, 20-21 april 2006. (20/01/2006 - 21/01/2006)
 • Treedt op als co-organisator van het congres “Luxury in the Low Countries. Miscellaneous reflections on Dutch and Flemish Material Culture, 1400-1800, FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Brussel, 20-22 november 2008”. (20/01/2008 - 22/01/2008)
 • Studiedag: Evolutions récentes en histoire urbaine. (Universiteit Antwerpen, Ufsia, Werkgroep Stadsgeschiedenis i.s.m. de contactgroep NFWO ‘Recente ontwikkelingen in de economische en sociaal-economische geschiedenis' (22/01/1989 - 22/01/1989)
 • Member of the scientific committee of the International Conference, The Trade in Luxury and Luxury in Trade. The production, display, and circulation of precious objects from the Middle Ages to the present day. Lyon. (22/01/2012 - 23/01/2012)
 • Treedt op 23 en 24 januari 2009 op als mede-organisator in samenwerking met de Werkgroep 18e Eeuw, de Werkgroep Adelsgeschiedenis, het Meertens Instituut (KNAW) van het Symposium Smaak en Distinctie. Elites in de Nederlanden in de 18e eeuw in het Meerten (23/01/2009 - 24/01/2009)
 • Internationaal colloquium: Nouvelles approches concernant la culture de l’habitat. New approaches to Living Patterns. (International Colloquium, University of Antwerp - Ufsia, 24-25/10/1989). (24/01/1989 - 25/01/1989)
 • Organiseerde op 24 september 2006 op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Dr. Hester Dibbits (P.J.-Meertensinstituut Amsterdam) een studiebijeenkomst van de internationale werkgroep boedelbeschrijvingen rond het thema ‘Consump (24/01/2006 - 24/01/2006)
 • Co-organisatie met H. Meeus (UA) en B. Ramakers (Groningen) van de internationale workshop “Trading Values. Cultural translation in Early Modern Antwerp”, Rubenianum, 25-27 maart 2013. (25/01/2013 - 25/01/2013)
 • Organiseerde in samenwerking met Natacha Coquery en Jon Stobart een major session “Cosmopolitanism and the City: Urban Production and Consumption, 1600-1800” op het IXth International Conference on Urban History, Comparative History of European Cities, 2 (27/01/2008 - 30/01/2008)
 • In samenwerking met Natacha Coquery (Université de Tours) major session op het Seventh International conference on urban history ‘Retailers and consumer changes in medieval and early modern europe’ Athens Piraeus, Panteion University, 27-30 october 2 (27/01/2004 - 30/01/2004)
 • Organiseerde in samenwerking met Oscar Gelderblom (Universiteit Utrecht) de Fifth Flemish-Dutch Conference on the Economic and Social History of the Low Countries before 1850, Antwerp, 28-29 January 2010, “Business Finance in the Early Modern Low Countri (28/01/2010 - 29/01/2010)
 • Organiseerde met Maarten Van Dijck en Bert de Munck de tweedaagse workshop “Antwerp and the Renaissance”, Universiteit Antwerpen, 28-29 mei 2009. (28/01/2009 - 29/01/2009)
 • Mede-organisator in samenwerking met Oscar Gelderblom (Universiteit Utrecht) en Manon van der Heijden (Universiteit Leiden) van de Fourth Flemish-Dutch Conference on the Economic and Social History of the Low Countries before 1850, Leiden 29-30 januari 2 (29/01/2009 - 30/01/2009)
 • Bruno Blondé and Katherine Wilson (University of York) organised a major session M16. “Economies of Quality” and the “material renaissance”. Comparative perspectives on material culture changes in late medieval and sixteenth-century Europe, Prague, Europ (29/01/2012 - 29/01/2012)
 • Organisatie Specialist Session rond "The recirculation of goods: thrifty households, resilience and and commercial circuits in the European city, c.1600-1900" op het EAUH Conference "Urban Renewal and resilience.Cities in Comparative Perspective. (Rome) (29/01/2018 - 01/01/2018)
 • Lid "comité scientifque" international congres "Products from Overseas in Europe: Circulation, Transformation and Consumption (16th-18th centuries), University of Nantes, France (30/01/2016 - 30/01/2016)
 • Organisator en voorzitter van een specialist session over Transportation and Urban Development before the Railway Age op het Fifth International Conference on Urban History (Berlin, 30.08.2000-02.09.2000) European Cities: Networks and Crossroads. (30/01/2000 - 02/01/2000)
 • Organiseerde in samenwerking met Natacha Coquery (Université de Tours) en Jon Stobart (Northhampton) een major session op het Eight International conference on urban history ‘Material culture and the city: Continuity and change in consumption and social (30/01/2006 - 03/01/2006)
 • Organiseerde in samenwerking met Oscar Gelderblom (Universiteit Utrecht en IISG) de Third Flemish-Dutch Conference on the Economic History of the Low Countries before 1850, Antwerpen, 31 januari-1 februari 2008. (31/01/2008 - 02/01/2012)

6. Wetenschapscommunicatie

 • AVondlezing voor Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen, Taxandria "De Kempen in een economie met verschillende snelheden, ca. 1750-ca.1789" (16/01/2013 - 16/01/2013)
 • Nottebohm lazing Samenleven onder spanning? Samenlevingsproblemen in de zestiende eeuw en actuele uitdagingen voor de stad. (20/01/2016 - 20/01/2016)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Lid Algemene Vergadering van “Centrum voor de Vlaamse kunst van de 16e en de 17e eeuw. Rubenianum”, 2008-heden. (01/01/2008 - 06/01/2012)
 • Lid van de algemene vergadering van vzw Museum Nicolaas Rockox. (01/01/2010 - 06/01/2012)

9. Andere

 • Lid van het Algemeen Bestuur N.W.-Posthumus-instituut. (01/01/2003 - 06/01/2012)
 • Onderzoeksleider Posthumus-onderzoeksprogramma "Economy and Society of the Low Countries in the Pre-industrial period". (01/01/2004 - 31/01/2011)
 • Lid van de Constituerende Vergadering van Docartes (Orpheus-instituut Gent) (01/01/2010 - 15/01/2012)
 • Gelgenheidstoespraak "Inhuldiging atelier en exporuimte stedelijke dienst archeologie": "Kansen en uitdagingen voor een interdisciplinaire dialoog tussen historici en archeologen anno 2016" (18/01/2016 - 18/01/2016)
 • Lidmaatschap evaluatiecommissie Orpheus-instituut Gent in opdracht van Vlaamse Gemeenschap (22/01/2011 - 22/01/2011)
 • Opname en concertuitvoering Requiem J.H.Fiocco (Amuz) met steun van de Raad voor Dienstverlening (30/01/2018 - 30/01/2018)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Vlaams-Nederlandse Onderzoeksschool N.W.Posthumusinstituut. (01/01/2003 - 11/01/2013)
 • Onderzoeksleider ism Oscar gelderblom van het N.W.Posthumus-onderzoeksprogramma "Economy and Society of the Low Countries in the Pre-Industrial Period, (01/01/2003 - 31/01/2009)
 • Organisatie Internationale Summer School Citylab IV: The City as a Market Place (27/01/2016 - 01/01/2016)

3. Andere

 • Buitenlandse expert voor het NWO-project "The town as a body social, 1350-1650 (13/01/2000 - 01/01/1970)
 • Organisatie ism Thomas Van Outrive van een Summer School nl. CityLABIV : The City as a Market Place (27/01/2016 - 01/01/2016)
 • Begeleiding studenten geschiedenis tijdens de studiereis naar Ktakau (Polen). (31/01/2016 - 31/01/2016)