Cedric Vuye

Prof. Dr. Ing.

Openstaande vacature doctoraatsonderzoek

Openstaande vacature doctoraatsonderzoek, zie: https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2020bapftiex115/ 

Doctoraatsbeurs, Bouwkunde: wegenbouwkunde - 2020BAPFTIEX115

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen is een jonge faculteit met een gepassioneerd en innovatief team, met een brede kijk op de wereld. Wij zoeken een veelbelovend talent voor een voltijdse Doctoraatsbeurs in het domein bouwkunde: wegenbouwkunde.
Make asphalt smart!

Jouw opdracht

Je bereidt als lid van onderzoekgroep EMIB (Energy and Materials in Infrastructure and Buildings) een doctoraal proefschrift voor in het domein van wegenbouwkunde, meer specifiek rond enerzijds schadefenomenen en een wijzigende textuur en anderzijds gefocust op enkele oppervlaktekenmerken van wegdekken zoals stroefheid en wegverkeerslawaai. Hierbij werk je mee aan Make Asphalt Smart! Een uitgebreider onderzoeksvoorstel is beschikbaar hier.

Je communiceert over je onderzoek door te publiceren in A1-journals en presentaties te geven op (inter)nationale conferenties.

Je bent bereid om één of meerdere onderzoeksverblijven in het buitenland door te brengen, bv. in Portugal (U Minho) of Oostenrijk (TU Wien).

Je neemt beperkte taken van onderwijsondersteuning op binnen de opleiding bouwkunde, zoals begeleiding van wetenschappelijk project, bachelorproef en masterproef, gerelateerd aan je eigen doctoraatsonderzoek.

Je neemt beperkte taken van onderzoeksondersteuning op binnen de onderzoeksgroep en het onderzoekslabo wegenbouw, zoals actief deelnemen aan LEAN-sessies, meehelpen bij de organisatie van ons jaarlijks symposium, het opvolgen van één of meerdere verbeteracties en het uitvoeren van taken als toestelverantwoordelijke (opleiding geven aan masterstudenten, up-to-date houden van werkprocedures, informatie aanleveren voor de website, …).

Jouw profiel

Je bezit een masterdiploma: je bent industrieel ingenieur bouwkunde of elektromechanica, burgerlijk ingenieur bouwkunde of elektromechanica of gelijkwaardig.

Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.

Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.

Je kennis van het Engels is goed, zowel qua schriftelijke als mondelinge communicatie (indien beschikbaar kan je hiervoor een bewijs voorleggen van bv. een IELTS test, of een eerder geschreven paper in het Engels).

Je legt in je (beperkte) onderwijsopdrachten de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.

Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.

Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Je hebt een masterproef uitgevoerd gerelateerd aan het onderzoekstopic, ofwel gericht op een wegenbouwkundig aspect, ofwel gericht op het gebruik van optische meettechnieken en sensoren (bruikbaar om de oppervlaktekenmerken mee op te meten), ofwel gericht op het simuleren van geluidsreducerende maatregelen zoals geluidsreducerende wegdekken of geluidsschermen.

Wij bieden

een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, eenmaal hernieuwbaar met twee jaar na positieve evaluatie;

de begindatum van de beurs is 1 oktober 2020;

een bruto beursbedrag dat varieert van € 2.447,20 - € 2.596,27;

een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.

Hoe solliciteren?

Je kan alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk 12 april 2020.

Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. Voorzie hierbij, naast een CV en motivatiebrief, een samenvatting van je masterproef van 1 pagina. De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.

De selectiegesprekken met de kandidaten die na de preselectie voor het vervolg van de procedure worden uitgenodigd, zullen plaatsvinden op 6 mei 2020.

Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.

Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij professor Cedric Vuye (cedric.vuye@uantwerpen.be).

 

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.