Onderzoek

Expertise

  • - Elektronenmicroscopie van huidbiopten voor de diagnose van progressieve encefalopathieën - Ultrastructurele Neuropathologie - Ultrastructurele analyse van perifere zenuwen voor genotype-fenotype correlaties in erfelijke perifere neuropathieën (ziekte van Charcot-Marie-Tooth-CMT)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.