Inzicht in de heterogeniteit van balanscontrole bij kinderen met een coördinatie-ontwikkelingsstoornis en de impact ervan op de motoriek: een synergetische aanpak op basis van hersenbeeldvorming, neuromechanica en functionele evaluaties. 01/11/2020 - 31/10/2022

Abstract

Wereldwijd vertoont 5-6% van de schoolgaande kinderen een coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD) met een motorische vertraging vanaf de vroege kindertijd. Balansproblemen zijn het belangrijkste motorische probleem dat optreedt bij 73-87% van de kinderen met DCD. Deze problemen beïnvloeden sterk het dagelijks functioneren, maar de onderliggende controlemechanismen zijn onvoldoende gekend. Het hoofddoel van dit project is daarom het begrijpen van de heterogeniteit binnen DCD door balansprestaties, de controlemechanismen en de impact ervan op motorische prestaties te bestuderen. Op basis van functionele prestaties en hersenbeeldvorming wordt verondersteld dat de prestaties van kinderen met DCD zich bevinden op een continuüm met cerebrale parese (CP) en typisch ontwikkelende kinderen (TDC). Bijgevolg zal een case-control onderzoek worden uitgevoerd waarbij balansprestaties, motorische prestaties, corticale hersenactiviteit en spieractivatiepatronen worden vergeleken tussen kinderen met DCD, CP en TDC. Deze studie is vernieuwend door de combinatie van functionele evaluaties met hersenbeeldvorming en neuromechanische analyses. Deze aanpak is een grote stap voorwaarts in het ontrafelen van de samenwerking tussen het controlesysteem (de hersenen en het zenuwstelsel) en het uitvoerend systeem (het musculoskeletaal systeem) wat zal leiden tot nieuwe inzichten in de heterogeniteit van DCD en een beter begrip van de relatie tussen balans en motoriek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Inzicht in de heterogeniteit van balanscontrole bij kinderen met een coördinatie-ontwikkelingsstoornis en de impact ervan op motorische prestaties: een synergetische aanpak op basis van hersenbeeldvorming, neuromechanica en functionele evaluaties. 01/09/2020 - 31/08/2023

Abstract

Wereldwijd komt een coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD) voor bij 5-6% van de schoolgaande kinderen waarbij zij een motorische vertraging vertonen bij het begin van de kindertijd, die vaak aanhoudt tot in de adolescentie. Een slechte balanscontrole is het belangrijkste motorische probleem dat voorkomt bij 73-87% van de kinderen met DCD. Deze balansproblemen hebben ernstige gevolgen op het dagelijks functioneren, maar de onderliggende controlemechanismen worden nog steeds slecht begrepen. Daarom is het hoofddoel van dit project het begrijpen van de heterogeniteit binnen de DCD populatie door balanscontrole en de impact ervan op motorische prestaties, en het bestuderen van de onderliggende controlemechanismen. Op basis van functionele prestaties en hersenbeeldvorming wordt verondersteld dat zowel de prestaties als de motorische controle van kinderen met DCD zich bevinden op een continuüm tussen kinderen met hersenverlamming (CP) en hun typisch ontwikkelende (TD) leeftijdsgenoten. Als zodanig zal een cross-sectioneel case-controle onderzoek worden uitgevoerd waarbij balansprestaties, motorische prestaties, corticale hersenactiviteit en spieractivatiepatronen worden vergeleken tussen kinderen met DCD, kinderen met CP en hun TD-leeftijdsgenoten. Deze synergetische benadering van het combineren van functionele beoordelingen met beeldvorming van de hersenen en neuromechanische analyses betekent een belangrijke stap voorwaarts in het ontrafelen van de wisselwerking tussen het controlesysteem (hersenen en zenuwstelsel) en het effectorsysteem (musculoskeletaal systeem) wanneer specifieke evenwichtstaken worden uitgevoerd. De verwachte resultaten van dit project zullen leiden tot het opstellen van nieuwe balansprofielen bij kinderen met DCD en leiden tot een beter begrip van de relatie tussen balans en motorische prestaties. Deze profielen kunnen inzichten geven in de heterogeniteit van DCD en het debat openen of DCD een pathologische ontwikkeling of een vertraagde ontwikkeling betekent, wat een wetenschappelijke doorbraak zou zijn. Bovendien ligt het innovatieve karakter van deze studie in de synergetische benadering van het combineren van functionele beoordelingen met beeldvorming van de hersenen en neuromechanische analyse. Deze aanpak kan baanbrekende inzichten bieden in controlemechanismen van evenwicht en, indien succesvol, als een gouden standaard voor toekomstig onderzoek dienen. Uiteindelijk kunnen de verkregen inzichten uit dit project leiden tot een adequatere opstelling van behandelplannen, een verbetering in het motorisch potentieel en een betere uitvoering van dagelijkse activiteiten bij kinderen met DCD.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)