Christiaan Mys

Christiaan Mys

Contact

Stadscampus
Mutsaardstraat 31
2000 Antwerpen, BEL

Kris Mys had tot 2016 een eigen architectenbureau en legt zich vandaag, in een nieuw collectief ‘studio Borgerzin’, toe op ontwerpend onderzoek voor een betere stad.

Binnen de opleiding architectuur geeft hij intussen 25 jaar les en heeft hij in zowat alle studiejaren gedoceerd, hoofdzakelijk ‘de ontwerpvakken’.  Momenteel is hij titularis van de module Architectuur&Constructie (het ontwerpen) en onderwijsassistent voor 1op1 (het maken) en Schrijven over Architectuur (het schrijven).

Er zijn vele manieren om naar de wereld te kijken, en er trachten toe bij te dragen.  Onze manier is die van de architectuur : het bouwen als ruimtelijke en vormelijke vertaling van ons samenlevingsmodel, het construeren van betekenis voor onze leefomgeving.  Die betekenis ontstaat niet in de eerste plaats door mooie vormgeving maar vanuit interesse, empathie en een kritische houding ten opzichte van cultuur en maatschappij – in de 21ste eeuw eerder ethische dan esthetische vraagstukken. 
Daardoor is architectuur een bijzonder brede en fascinerende discipline.  Maar ook een zwaar en moeilijk vak.  Architectuur is traag en moet diep gaan, moet genereus maar ook precies zijn.  Ontwerpen, en lesgeven over ontwerpen, is in het beste geval ‘serious fun’.
Dàt wil hij graag doorgeven : kennis en ervaring vanuit het vakgebied en de eigen interesse, begeestering voor het werk- en het denkveld, kritische zin en empathie.  En zeker ook het cultiveren van een referentiekader, het meenemen van alles wat ons al is voorgedaan.