Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Ontwikkelen van webpagina (zie website dIS) in het Portugees met het oog op werven van internationale studenten en onderzoekers uit Brazilië (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Informatie en adviesverlening aan deelnemers Erasmusprogramma (inkomende en uitgaande mobiliteit), jaarlijks meerdere infosessie (01/01/1997 - 01/01/1970)
 • Organisatie en deelname aan infosessie internationalisering (algemeen), en specifiek mbt Latijns-Amerika (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • Vertegenwoordiging van het departement TT/VT op Sid-in beurs te Antwerpen (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Deelname aan open-les-week: college Interculturele Communicatie (17/01/2015 - 17/01/2015)
 • Vertegenwoordiging Departement TT/VT op Sid-in beurs te Antwerpen (29/01/2015 - 29/01/2015)

2. Andere

 • Lid vacaturecommissie Spaans, doctor-assistent 60% (01/01/2016 - 01/01/2016)
 • Organisatie gastlezing: Armida de la Garza (University of Cork, Ireland) 'Chinese and Mexican Cinema: Parallel Trajectories, Intertwined Histories’ (03/01/2016 - 03/01/2016)
 • Organisatie gastlezing door Geraldo Holanda Cavalcanti, voorzitter van de Braziliaanse Academie der Letteren en ex ambassadeur van Brazilië bij de EU. (08/01/2013 - 08/01/2013)
 • Organisatie gastlezing door Geraldo Holanda Cavalcanti, Voorzitter van de Braziliaanse Academie der Letteren, in samenwerking met Braziliaanse Ambassade (08/01/2014 - 08/01/2014)
 • Organisatie informatiesessie 'Samenwerken met Brazilië', met medewerking van Dienst Internationalisering en vicerectoraat (09/01/2014 - 09/01/2014)
 • Organisatie gastlezing UAntwerpen: Carmen Núñez Borja (Peru), 'Perú, siglo XXI: de la violencia política al neoliberalismo (10/01/2015 - 10/01/2015)
 • Lid leescommissie onderzoeksprojecten Humane Wetenschappen STIMPRO (13/01/2017 - 13/01/2017)
 • Lid vacaturecommissie voltijds ZAP Spaans en Vertaalkunde (13/01/2017 - 13/01/2017)
 • Onthaal gastlezing door Prof. Mina Roces (UNSW, Sydney, Australië), in het kader van mijn cursus Samenleving en Cultuur Spanje (BA), met als titel: Spanish Catholicism's impact and enduring legacy in the Philippines (13/01/2017 - 13/01/2017)
 • Organisatie gastlezing door Soledad Balerdi, Universidad Nacional de La Plata (Argentinië): 'Etnicidad en un colectivo indígena urbano: el caso de los Qom' (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Organisatie duo-lezing 'Derechos Humanos y Género', door Ana del Sarto (Ohio State University) en Carmen Nuñez (KU Leuven) (13/01/2014 - 01/01/1970)
 • Lid leescommissie projectaanvragen Humane Wetenschappen (plaatsvervangend) (16/01/2017 - 16/01/2017)
 • organisatie gastlezing door: Soledad Balerdi en Nicolás Welschinger (UNLP, Argentinië): Estado y cuestión indígena en Argentina; El movimiento de Derechos Humanos en Argentina. Justicia, democracia y protesta social (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • organisatie gastlezing prof. Marijke D'Haese/Annelien Gansemans (UGent), Rurale Ontwikkelingseconomie: De arbeidsomstandigheden van plantagearbeiders in Costa Rica: 'El dulce amargo de la piña tica' (20/01/2017 - 20/01/2017)
 • organisatie gastlezing door internationale spreker: prof. Sandra Montoyo, El proceso de paz en Colombia (21/01/2017 - 21/01/2017)
 • Organisatie gastlezing door Kate Sturge (Univ. Birmingham / Max Planck Institute): 'Translating Europe: The Museum as a Translation Zone' (21/01/2016 - 21/01/2016)
 • Organisatie gastlezing door Prof. Ana del Sarto, Ohio State University (USA): La Memoria Histórica en el Cono Sur (22/01/2014 - 30/01/2014)
 • Lid vacaturecommissie Departement Geschiedenis, Faculteit LW (23/01/2014 - 01/01/1970)
 • Organisatie gastlezing door Jorge Balbis (México), UAntwerpen: 'Las relaciones América Latina - Unión Europea desde la perspectiva de las Organizaciones de Sociedad Civil latinoamericanas' (24/01/2015 - 24/01/2015)
 • Lid facultaire bevorderingscomissie i-CAP (24/01/2019 - 11/01/2019)
 • organisatie gastlezing door internationale spreker: dr. Carmen Núñez Borja, Perú: Violencia Política y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (24/01/2017 - 24/01/2017)
 • Lid vacaturecommissie Departement Vertalen/Tolken, Faculteit LW (26/01/2014 - 01/01/1970)
 • Organisatie gastlezing door prof. Ramiro Molina Barrios en Marcelo Camargo Zenteno (Universidad Católica de Bolivia): 'Bolivia: nación Plurinacional' en 'Los desafíos de la Constitución Política del Estado, pluralismo jurídico y Derechos Humanos' (26/01/2017 - 26/01/2017)
 • Organisatie gastlezing door Martha Pulido, Universidad de Antioquia (Colombia): 'Gabriel García Márquez-Alvaro Mutis: dos escrituras, dos geografías' (26/01/2013 - 26/01/2013)
 • Organisatie gastlezing door Cristina Kleinert, Universidad Veracruzana (Mexico):'La formación de intérpretes en lenguas indígenas en México' (27/01/2014 - 27/01/2014)
 • Promotor onderzoeksverblijf van internationale onderzoeker: Sarah Martin (Macquarie University, Australië), Erasmus+ Scholarship, 4 maanden (01/01/2017 - 30/01/2017)
 • Organisatie gastlezing door Leandro Tomasi, Universidad de La Habana (Cuba): 'La realidad cotiana en la sociedad cubana bajo Castro' (01/01/2014 - 01/01/2014)
 • Lid vacaturecommissie Spaans, doctor-assistent 70% (01/01/2016 - 01/01/2016)
 • Lid vacaturecommissie Spaans, ZAP 70% (01/01/2016 - 26/01/2016)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Meeting met Belgische Ambassadeur in Lima (Peru) en medewerkers bevoegd voor hoger onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. (12/01/2017 - 12/01/2017)
 • Afsluiten nieuw bilateraal samenwerkingsakkoord (Erasmusprogramma) met Universidad de Jaén (Spanje) (13/01/2017 - 01/01/1970)
 • Lid selectiecommissie buitenlandse beurzen (buiten Europa) (13/01/2017 - 14/01/2017)
 • Beglisch-Braziliaanse Kamer van Koophandel: voordracht: the economic headlines of Brazil before the elections of 2018 (13/01/2018 - 13/01/2018)
 • Afsluiten van samenwerkingsakkoord met Universidad Veracruzana (Mexico) (17/01/2014 - 01/01/1970)
 • Afsluiten van institutioneel samenwerkingsakkoord met Universidade Federal de Santa Catarina (Brazilië) (19/01/2014 - 01/01/1970)
 • Afsluiten institutioneel akkoord UAntwerpen en Braziliaans Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Staat Minas Gerais (FAPEMIG) (20/01/2016 - 20/01/2016)
 • Organisatie meeting met Henrique Rabelo, Belgisch ereconsul in Minas Gerais (Brazilië) (22/01/2016 - 22/01/2016)
 • Afsluiten bilateraal samenwerkingsakkoord (Erasmus) met Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Spanje) (24/01/2014 - 01/01/1970)
 • Vertegenwoordiger UAntwerpen bij bezoek van Paulo Speller, Secretaris-Generaal van de Organizatie van Ibero-Amerikaanse Staten (OEI) aan Flanders Knowledge Area (Brussel) (25/01/2016 - 25/01/2016)
 • Buitenlandse zending naar Lima, Peru: partnerbezoek Universidad peruana de Ciencias Aplicadas, in het kader van organiseren van studentenmobiliteit (28/01/2017 - 31/01/2017)
 • Afsluiten institutioneel samenwerkingsakkoord met Universidade Federal de Minas Gerais (Brazilië) (28/01/2014 - 28/01/2014)
 • Uitschrijven van Erasmus+ project KA1- International Credit Mobility (with non-European Partners), Call 2017 (project submitted on 2017-02-01) (30/01/2016 - 30/01/2016)
 • Ontwikkelen van interdisciplinaire Summer School: Europe, Diversity and Migration (eerste editie: zomer 2017), in samenwerking met Dienst Internationalisering (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst met Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) in het kader van een buitenlandse missie van UAntwerpen in samenwerking met Stad Antwerpen (01/01/2019 - 14/01/2019)
 • Vergadering met Sarah O'Reilley, Macquerie University, Australië, met het oog op afsluiten institutioneel akkoord en bevorderen studentenmobiliteit (01/01/2016 - 01/01/2016)
 • Algemeen coördinator internationalisering departement Toegepaste Taalkunde, Vertalers en Tolken (01/01/1997 - 01/01/1970)
 • Lid Stuurgroep Internationalisering (01/01/2013 - 01/01/2013)
 • Institutioneel academisch coördinator voor de Brazilië-strategie van UAntwerpen (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • Afsluiten van bilateraal samenwerkingsakkoord met Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, Perú) (04/01/2016 - 05/01/2016)
 • Vertegenwoordiger van de rector UAntwerpen in de Raad van Bestuur van Columbus Association (netwerk van 50 universiteiten) (08/01/2014 - 01/01/1970)
 • Organisatie overlegvergadering tussen Dienst Onderzoek en Internationalisering UAntwerpen met Flanders Investment & Trade, São Paulo (Brazilië) (09/01/2014 - 09/01/2014)
 • Lid selectiecommissie beurzen buiten Europa via Institutionele overeenkomsten (dIS), jaarlijks sinds 2015 (12/01/2015 - 01/01/1970)

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Lid Stuurgroep Interuniversitair Ontwikkelingsproject VLIR-UOS La Paz (Bolivië): Inclusive Community Development to improve the Quality of Life in Vulnerable Rural and Urban Regions of Bolivia (02/01/2016 - 02/01/2022)
 • Samenwerking met USOS (Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking) in het kader van het Nicaragua-project (Janus Verrelst) (03/01/2016 - 03/01/2017)
 • Deelname aan buitenlandse missie VLIR-UOS, La Paz (Bolivia): kick-off en Steering Committee van IUC-project met Universidad Católica Boliviana 'San Pablo': Inclusive Community Development to Improve the Quality of Life in Vulnerable Rural and Urban Reg (05/01/2017 - 12/01/2017)
 • promotor van aanvraag VLIR-UOS South Initiative: Promoting access to justice for speakers of indigenous languages in Peru (2019-2020) (07/01/2018 - 01/01/1970)
 • Vergadering met dr. Manuel Gómez, Fundación Cultural P. Lorenzo Calzavarini "Raíces TARIXA", Tarija, Bolivia in functie van VLIR-UOS samenwerking (16/01/2016 - 16/01/2016)
 • Team member en promotor doctoraatsonderzoek VLIR-UOS project IUC Universidad de Cuenca, Ecuador: International Migration and Local Development (17/01/2012 - 17/01/2017)
 • VLIR-UOS: Sharing Minds, Changing lives, pushing boundaries & creating sustainable impact, 20 december 2018, BOZAR, Brussels. Deelname aan impact stories market: ‘Promoting Access to Justice for Speakers of Indigenous Languages in Peru’. (20/01/2018 - 20/01/2018)
 • Deelname aan VLIR-UOS Matchmakingvergadering (IUC) (28/01/2016 - 28/01/2016)
 • Deelname aan formuleringszending La Paz (Bolivia), VLIR-IUC project (30/01/2016 - 10/01/2016)

3. Andere

 • promotor onderzoeksverblijf Paulo Ferreira, doctorandus Universidade Federal de Santa Catarina, Brazilië (01/01/2019 - 01/01/2019)
 • promotor onderzoeksverblijf Felipe Menezes, doctorandus Universidade Federal de Minas Gerais, Brazilië (01/01/2019 - 01/01/2019)
 • Promotor van internationaal gastdocentschap aan departement TT/VT: Prof. Ana del Sarto (Ohio State University), Erasmus Mundus Scholarship, 3 maanden (01/01/2014 - 30/01/2014)
 • promotor verblijf internationale gastdocent, Sergio Romanelli, Universidade Federal de Santa Catarina, Brazilië (01/01/2019 - 09/01/2019)
 • promotor gastdocentschap (Erasmusprogramma) prof. Rosa Martín Gascueña (Universidad Complutense, Madrid, Spanje) (01/01/2017 - 05/01/2017)
 • Promotor van verblijf internationaal onderzoeker: Prof. Sergio Romanelli (UFSC, Brazilië), CAPES Scholarship, 12 maanden (01/01/2013 - 31/01/2014)
 • Promotor van verblijf internationaal onderzoeker: Dr. Inés Pérez (CONICET, Argentinië), ARTESS Scholarship (Erasmus Mundus Action 2), 6 maanden (01/01/2012 - 01/01/2013)
 • Promotor van verblijf internationale onderzoeker: Soledad Balerdi (UNLP, Argentinië), ARTTESS Scholarship, Erasmus Mundus Action 2, 6 maanden (01/01/2013 - 31/01/2014)
 • organisatie van 7 lezingen door Latijns-Amerikaanse gastsprekers over actuele thema's (02/01/2020 - 01/01/2020)
 • promotor van onderzoeksverblijf van buitenlandse doctoranda María del Valle Motos Alarcón (Universiteit van Murcia, Spanje) (13/01/2017 - 15/01/2017)
 • promotor onderzoeksverblijf David Barbuda, doctorandus Universidade Federal de Minas Gerais, Brazilië (15/01/2019 - 15/01/2019)
 • Promotor van internationaal gastdocentschap: Prof. Isabel Pfennig (Universidad Autónoma de Madrid, Spanje), LLP/Erasmus Programme (19/01/2014 - 23/01/2014)
 • Promotor internationaal gastdocentschap aan UAntwerpen: prof. Javier Eloy Martínez Guirao (Universidad de Murcia, Spanje), LLP/Erasmus grant, 1 maand (20/01/2014 - 20/01/2014)
 • promotor verblijf internationale gastdocent: Encarnación Gutiérrez, Universität Giessen (Duitsland) (24/01/2018 - 27/01/2018)
 • promotor verblijf internationale gastdocent, Cristina Kleinert, Universidad Veracruzana (Mexico) (24/01/2019 - 26/01/2019)
 • organisatie gastlezing door prof. Alberto Ramos Santana, Universiteit van Cádiz (Spanje' (27/01/2020 - 27/01/2020)
 • Academic Lead Person voor het internationaliseringsbeleid mbt Brazilië (aanstelling door rector) (01/01/2014 - 01/01/1970)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • Academisch Verantwoordelijke Internationalisering Toegepaste Taalkunde/Vertalers en tolken (01/01/1997 - 01/01/1970)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Adviesverlener NARIC (Dep. Onderwijs, Vlaamse Gemeenschap) voor Toegepaste Taalkunde/Vertalen en Tolken (gelijkwaardigheid van diploma's) (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Beoordeling onderzoeksproject: • Wiener Wissenschafts-, Forschungs und Technologiefonds (WWTF), Wenen. Diversity-Identity Call 2011 – project proposal SSH11-030 (06/01/2011 - 06/01/2011)
 • NARIC overleg taalopleidingen (07/01/2020 - 07/01/2020)
 • Beoordeling Onderzoeksproject CONICYT, Chile: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CONICYT, Chile. Concurso FONDECYT Regular 2015. N° de proyecto 1150876. Título: La etnogénesis y el reconocimiento. Estudio comparado de 4 procesos etnog (11/01/2014 - 11/01/2014)
 • remote referee ERC Advanced Grant 2019 Call (13/01/2019 - 20/01/2019)
 • Lid van Research Forum on Social Identity and Collective Violence (Museum Kazerne Dossin) (14/01/2014 - 01/01/1970)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya (01/01/2011 - 01/01/1970)
 • Cultura y Sociedad (Universidad de Murcia, Spanje) (02/01/2016 - 01/01/1970)
 • Editora PGET, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brazilië (04/01/2013 - 01/01/1970)
 • Revista In-Traduções (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brazilië) (06/01/2013 - 01/01/1970)
 • Sentidos da Cultura (Universidade do Estado do Pará, Brazilië) (13/01/2014 - 01/01/1970)
 • Lid wetenschappelijk comité CPU-e Revista de Investigación Educativa, Universidad Veracruzana (Mexico) (19/01/2017 - 01/01/1970)
 • Textos Nómadas, Universidad Veracruzana (Mexico) (20/01/2012 - 01/01/1970)
 • Gazeta de Antropología (Universidad de Granada) (20/01/2012 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • organisatie workshop Discourse Analysis door prof. Rosa Martín Gascueña (Universidad Complutense, Madrid, Spanje) (03/01/2017 - 03/01/2017)
 • Organisatie internationaal symposium: Paradigmas de Traducción en América Latina. Argentina-Brasil-México (09/01/2014 - 09/01/2014)
 • Organisatie, in samenwerking met het Cervantes-Instituut Brussel, van lezingencyclus: 'El valor de soñar. 500 años del descubrimiento del Pacífico' (12/01/2014 - 12/01/2014)
 • Organisatie internationaal symposium: Las dos orillas del Pacífico: ¿Hacia una globalización sin Europa? , in samenwerking met Cervantes-instituut Brussel (12/01/2013 - 12/01/2013)
 • organisatie culturele activiteit in samenwerking met het Cervantesinstituut: film en debatavond ivm het culturele erfgoed van de Afrikaanse slavernij in Europa: Gurumbé, Canciones de tu memoria negra (Miguel Angel Rosale, Intermedia Producciones) (13/01/2017 - 15/01/2017)
 • Uitwerken van interdisciplinaire Summer School ivm Europese waarden, in samenwerking met dIS: 'Europe: diversity and migration' (14/01/2016 - 14/01/2016)
 • Coördinatie van internationaal symposium ivm Vertalen, op 54th International Congress of Americanists (Vienna, Austria), in samenwerking met prof. Eveyn Schuler (UFSC, Brazilië): 'Construyendo comparaciones en las Américas' (15/01/2012 - 20/01/2012)
 • Symposium: La sangre y la palabra. In samenwerking met Cervantes-instituut (Antwerpen; Brussel, Leuven) (19/01/2007 - 04/01/2007)
 • Organisator internationaal congres: Congreso Internacional Historia y Políticas de la memoria: La violencia política en la representación del franquismo (Universiteit van Alicante (Spanje), (20/01/2014 - 22/01/2014)
 • Organisatie van internationaal panel ivm vertalen op het XIII Simposio de Comunicación Social, Santiago de Cuba (21/01/2013 - 25/01/2013)
 • Organisatie lezingenreeks: Latijns-Amerika: Mensenrechten, Regionale Integratie en Internationale Betrekkingen (23/01/2016 - 22/01/2016)
 • Organisatie van internationaal symposium 'Challenging the Lettered City'. In samenwerking met Cervantes-instituut Brussel, Braziliaanse Ambassade, Universiteit Luik, Vrije Universiteit Brussel (25/01/2014 - 28/01/2014)
 • Organisatie duo-lezing en workshop Genetic Criticism and Translation, door Sergio Romanelli (UFSC, Brazilië) en Geert Lernout (UAntwerpen) (29/01/2014 - 29/01/2014)
 • Organisatie Internationaal Symposium UAntwerpen: 'Towards a Genetics of Translation. Interdisciplinary and international perspectives' (29/01/2015 - 29/01/2015)
 • Medewerking aan organisatie cursus en workshop door Prof. Sergio Romanelli (UFSC, Brazilië): 'Translation and Fascism' (30/01/2016 - 08/01/2016)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Boekvoorstelling, org. Museu Imperial, Petropolis (Rio de Janeiro, Brazilië) (01/01/2020 - 01/01/2020)
 • Bijdrage aan rubriek: 'Desde la torre', Cervantes-instituut Brussel (02/01/2020 - 02/01/2020)
 • Medewerking aan documentaire ivm Afrikaans historisch-cultureel erfgoed in Spanje: 'Gurumbé, canciones de tu memoria negra' (o.l.v. M.A.Rosales, Intermedia Producciones, Sevilla (documentaire werd meermaals bekroond op internationale filmfestivals) (04/01/2015 - 04/01/2016)
 • Te gast in Radio 1-programma Interne Keuken, over mijn boek Het verdriet van Spanje (06/01/2020 - 06/01/2020)
 • publiekslezing Antwerpen (org. UPV): Identiteit van Europa: Andalusië: Convivencia: moslims, christenen, joden (08/01/2020 - 08/01/2020)
 • Lezing op uitnodiging van Asociación Iberoamericana (Antwerpen):'Retrato de un emperador letrado: Don Pedro II de Brasil' (10/01/2016 - 10/01/2016)
 • Lezing op uitnodiging van Asociación Iberoamericana (Antwerpen): 'El sueño de Al-Andalus. De Blas Infante a los neoconversos' (10/01/2014 - 10/01/2014)
 • interview voor VRT op Antwerpse Boekenbeurs, ivm Spanje (11/01/2020 - 11/01/2020)
 • Interview met Argentijnse krant La Diaria: 'La convivencia imperfecta', https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/1/convivencia-imperfecta/ (21/01/2015 - 21/01/2015)
 • bijdrage in De Standaard, over Catalaans referendum (23/01/2017 - 23/01/2017)
 • Organisatie gastlezing Ana Maria Machado, voorzitter Braziliaanse Academia das Letras, in samenwerking met de Braziliaanse Ambassade Brussel (26/01/2013 - 26/01/2014)
 • Interview voor Nederlands magazine E-Spanje, over mijn boek Het verdriet van Spanje (29/01/2020 - 29/01/2020)
 • bijdrage in Gazet van Antwerpen, over Catalaanse volksraadpleging (30/01/2017 - 30/01/2017)
 • publiekslezing Mechelen (org. UPV): Identiteit van Europa: Andalusië: Convivencia: moslims, christenen, joden (30/01/2020 - 30/01/2020)

7. Deelname aan publiek debat

 • interview met De Standaard (Corry Hancké), over mensenrechten en historische herinnering in Spanje (17/01/2020 - 17/01/2020)
 • Interview over natievorming in Spanje, Brussel (uitgezonden via streaming), org. ANC Nederland/België (23/01/2020 - 23/01/2020)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Lid van Columbus Network Association en vertegenwoordiger van de rector in de Raad van Bestuur (03/01/2014 - 03/01/2014)
 • Lid van International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) (03/01/2015 - 01/01/1970)
 • Lid Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, AIETI (19/01/2017 - 01/01/1970)
 • Lid van Latin American Studies Association (LASA) (19/01/2014 - 01/01/1970)
 • Lid van Latin American Council of Social Sciences / Consejo Latinamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (19/01/2015 - 01/01/1970)

9. Andere

 • Actieve samenwerking met het Spaanse Cervantesinstituut te Brussel: adviesverlening en organizatie lezingen (01/01/1996 - 01/01/1970)
 • Actieve samenwerking met Braziliaanse Ambassade in Brussel: adviesverlening en organisatie culturele activiteiten (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • deelname aan panelgesprek in het kader van Black History Month:Hoe kunnen we omgaan met ons koloniaal verleden binnen en buiten de universiteit? (Moderator: Sarah Agyemang) (07/01/2018 - 07/01/2018)
 • Coördinatie samenwerking UAntwerpen met internationaal Filmfestival Hispanoscope (Brussel) (11/01/2014 - 17/01/2014)
 • Adviesverlening Red Star Line museum (voorbereiding tentoonstelling ivm migratie naar Latijns-Amerika) (25/01/2016 - 25/01/2016)