Christine Van Broeckhoven

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

VIB CMN - Neurodegeneratieve Hersenziekten

Expertise

  • In het VIB8 - Departement voor Moleculaire Genetica zijn `standaard' genetische technologieën gecentraliseerd in een high-throughput Genetische Service Faciliteit (GSF). Standaardanalyses in de GSF zijn STR genomische zoektochten, DNA sequentieanalyses, SNP/mutatie detectie en analyse, EBV lymfoblast transformatie, lymfocyt pelletering, geautomatiseerde DNA/RNA extractie uit bloed, cellen en weefsel. In 2002, werd de GSF opengesteld tegen betaling voor academische en industriële gebruikers (www.vibgeneticservicefacility.be). In de VIB8 - onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten worden DNA diagnostische analyses uitgevoerd voor causale mutaties in gekende ziektegenen voor jonge patiënten (minder dan 70 jaar) met Alzheimer of frontotemporale dementie, prionziekten, amyotrofe laterale sclerosis of de ziekte van Parkinson. In het VIB8 - Departement voor Moleculaire Genetica zijn `standaard' genetische technologieën gecentraliseerd in een high-throughput Genetische Service Faciliteit (GSF). Standaardanalyses in de GSF zijn STR genomische zoektochten, DNA sequentieanalyses, SNP/mutatie detectie en analyse, EBV lymfoblast transformatie, lymfocyt pelletering, geautomatiseerde DNA/RNA extractie uit bloed, cellen en weefsel. In 2002, werd de GSF opengesteld tegen betaling voor academische en industriële gebruikers (www.vibgeneticservicefacility.be). In de VIB8 - onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten worden DNA diagnostische analyses uitgevoerd voor causale mutaties in gekende ziektegenen voor jonge patiënten (beneden 70 jaar) met Alzheimer of frontotemporale dementie, prionziekten, amyotrofe laterale sclerosis of de ziekte van Parkinson.​​​

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.