Clemens de Olde

Onderzoeker Stadssociologie

Foto ID

Over Clemens de Olde

Biografie
Ik ben opgeleid als socioloog (MSc, 2007) en filosoof (MA, 2011) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie werkte ik bij diverse Amsterdamse architectenbureaus als ondersteuning- en onderzoeksmedewerker. Zo ging mijn sociologische vorming hand in hand met de ontwikkeling van een interesse in de stad, architectuur en leefomgeving. Dit inspireerde het thema van mijn afstudeerscriptie De Geest van het Modernisme (gepubliceerd in 2009) over de sociale vorming van modernistische architecten.

Na mijn afstuderen werkte ik drie jaar als junior docent bij de opleiding Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (2009-2012) waar ik onderwijs verzorgde in de modules stadssociologie, cultuursociologie en sociologische theorie. Tevens doceerde ik de module Visies op Moderniteit bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen en begeleidde ik bachelorscripties met het thema Verovering van de Publieke Ruimte.

Van 2013-2019 was ik assistent bij het onderzoekscentrum OASeS (nu CRESC) aan de Universiteit Antwerpen. Hier begon ik aan een een doctoraat over de ontwikkeling van transformatie van de planningscultuur in Vlaanderen, met als focus het sturen van verstedelijking in afbakeningen van stedelijke gebieden. Daarnaast ondersteunde ik het onderwijs van diverse professoren en doceerde modules Stadssociologie en Leeronderzoek.

Sinds maart 2019 ben ik deeltijds werkzaam als consultant stedelijke en regionale ontwikkeling bij IDEA Consult in Brussel. Daarnaast werk ik aan het afronden van mijn proefschrift.

Onderzoeksinteresses
Stadssociologie - stedelijke cultuur, toerisme en commercie - stadsgeschiedenis - technologie in stedelijke omgevingen - wonen, architectuur en infrastructuur - publieke ruimte en surveillance - openbaar vervoer en mobiliteit - sociologische theorie.

 

 

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • navorser

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobstraat 2
S.Z.508
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032655344
Fax 032655798
clemens.deolde@uantwerpen.be