Foto ID

Over Daniëlle Raeijmaekers

Doctoraatsonderzoek: 'Gezocht: debat. Ideologisch mediapluralisme en de overgang van een verzuild naar een gecommercialiseerd krantenlandschap (Vlaanderen, 1960-2014)'

Daniëlle (MA Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel) heeft een doctoraat geschreven over Vlaamse kranten en hun rol om publiek debat te stimuleren. De afgelopen vijftig jaar is het Vlaamse krantenlandschap geëvolueerd van een politieke (i.e. 'verzuilde') naar commerciële en professionele pers. Heeft deze structurele verandering een invloed gehad op de nieuwsberichtgeving? Stimuleren kranten meer/minder politiek-ideologisch debat over hoe we onze samenleving (willen) organiseren?

Om dit te onderzoeken heeft Daniëlle Vlaamse krantenberichtgeving geanalyseerd tussen 1960 en 2014. Ze focuste daarbij op vijf grote socio-economische conflicten. Haar analyse is gebaseerd op een framework van agonistisch mediapluralisme, en gebruikte critical discourse analysis als methode. 

Uit haar onderzoek blijkt dat Vlaamse kranten de afgelopen vijftig jaar amper hebben aangezet tot fundamentele discussies over socio-economisch beleid. In haar conclusie bespreekt Daniëlle drie factoren die deze lage mate van pluralisme zouden kunnen verklaren: kranteneigendom (i.e. de verandering van politieke naar commerciële kranten), journalistieke cultuur (i.e. het proces van professionalisering), en ideologie (i.e. neo/liberalisme). Dit leidt tot kritiek op het objectiviteitsideaal, en een pleidooi voor 'reflectieve' journalistiek. 

Gedurende haar doctoraatsonderzoek heeft Daniëlle bijgedragen aan verschillende publicaties. Ze is (co-)auteur van enkele theoretische en methodologische artikels over media, debat en democratie. Het framework van agonistisch mediapluralisme en het concept 'de/politisering' krijgen daarin een centrale plaats. Verder heeft ze meegewerkt aan enkele empirische studies naar nieuwsberichtgeving en de mate dat ideologisch debat wordt gestimuleerd, dan wel verhinderd (o.a. over GGO's, regeringsformatie, Nieuw Links in Europa).

Daniëlle maakt deel uit van het onderzoeksteam SAMPLE (Studies on Agonistic Media Pluralism and Engagement) onder leiding van Prof. dr. Pieter Maeseele

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • vrijwillig medewerker

Contact

Stadscampus
Sint - Jacobstraat 2 - 4
S.M.471
2000 Antwerpen
België
danielle.raeijmaekers@uantwerpen.be