Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • Geassocieerd lid Vakgroep IMD, Faculteit TEW (01/01/2004 - 31/01/2011)
 • Voorzitter stuurgroep Debating Development (Studium Generale) (01/01/2011 - 31/01/2021)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • jurylid mobiliteitsbeurzen UA (gastdocenten en groepsreizen) en jurylid individuele reisbeurzen buiten Europa UAntwerpen (01/01/2015 - 31/01/2017)
 • lid stuurgroep Internationalisering UAntwerpen (01/01/2015 - 31/01/2017)

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Academisch manager VLIRUOS UAntwerpen Global Minds programma (2017-2021, 2,8 miljoen EUR) (01/01/2017 - 31/01/2021)
 • Co-promotor VLIRUOS/DGD O*-platform "Aid Effectiveness" (promotor: R. Renard, co-promotoren: N. Molenaers, N. Holvoet) (01/01/2009 - 31/01/2013)
 • co-promotor VLIRUOS Acropolis project BeFIND (01/01/2014 - 15/01/2017)
 • co-promotor VLIRUOS Acropolis project BeFIND (verlenging) (01/01/2017 - 31/01/2018)
 • Co-promotor VLIRUOS/DGOS beleidsvoorbereidende steunpunt 'PRSP' (promotor: R. Renard, co-promotoren: N. Holvoet, N. Molenaers) (15/01/2004 - 31/01/2009)
 • Lid UA vertegenwoordiging VLIRUOS commissie hervorming ICP-programma's (01/01/2011 - 31/01/2012)

Organisatie en leiderschap dienstverlening

1. Opnemen van algemeen management, operationele leiding en personeelsmanagement

 • lid bestuur CERES research school (01/01/2017 - 01/01/1970)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Jurylid Prijs Ontwikkelingssamenwerking FOD BZ, BH en Ontwikkelingssamenwerking (01/01/2001 - 01/01/2001)
 • Expert BTC Begrotingssteun Mozambique (01/01/2004 - 31/01/2004)
 • punctuele adviesverlening aan Belgische officiële federale ontwikkelingsactoren in het kader van VLIR-UOS project O*Platform Aid Effectiveness (2009-14), Acropolis project BeFinD project I en II (2014-18) (01/01/2009 - 31/01/2018)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Co-editor Review of Development Finance (Elsevier, Web of Science/ESCI) (01/01/2017 - 01/01/2020)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Lid organisatie comité IOB International Conference 'Development 2.0 or "Business as usual"? Private Sector, Institutions and Development' (24/01/2015 - 26/01/2015)