Onderzoeksovereenkomst financiering doctoraatsonderzoek Denise Van der Graaff. 01/02/2018 - 30/09/2020

Abstract

Het objectief van de studie is om, onder andere met behulp van farmacologische agonisten/antagonisten, de mediatoren, die een rol spelen in de endotheliale dysfunctie en de toegenomen IHVR bij NAFLD, verder te ontrafelen. Er wordt onderzocht of deze mechanismen een bijdrage hebben aan de progressie van NAFLD en de geassocieerde cardiovasculaire aandoeningen. Uit deze experimenten kunnen vervolgens potentieel nuttige farmaca worden geïdentificeerd om in een therapeutische setting verder te testen op diermodellen van NAFLD.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject