Dimitri Renmans

Post-doctoraal onderzoeker

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ontwikkeling: processen, actoren en beleid

Expertise

  • Ik doe onderzoek naar 'performance-based financing' in de gezondheidssectoren van lage- en midden-inkomenslanden. Meer specifiek in Oeganda, Ik bestudeer eveneens innovatieve and aan complexiteit aangepaste evaluatie- en onderzoeksmethoden.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.