Dirk Laporte

Dirk Laporte

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232659031
Blindestraat 9
2000 Antwerpen, BEL

sedert 1984 lesgever monumenten- en landschapszorg aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw, nadien Hoger Architectuurinstituut van het Rijk, nadien Henry van de Velde-instituut, nadien CVO Deurne, nadien Hogeschool Antwerpen, nadien tot 2013 Artesis Hogeschool

eigen praktijk bouwhistorisch onderzoek van 1983 tot 2004

sedert 1989 onafgebroken lid van de Stedelijke Commissie Monumenten en Stadsgezichten stad Gent, thans Kwaliteitskamer Monumentenzorg en Architectuur tot 2017.

sedert 1990 tot 2019 onafgebroken opleidingscoördinator Monumenten- en Landschapszorg/Erfgoedstudies.

in 1998 één semester gastdocent Kunstwetenschappen U Gent.

sedert 2002 voorzitter van de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument.

van 2011 tem 2014 lid van de Koninklijke Commissie voor Moumenten en Landschappen, 1ste afdeling.

vanaf 2015 tot 2022 lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed

jurylid Vlaamse, Antwerpse, Gentse, Mechelse, Oost-Vlaamse monumenten- of erfgoedprijs