Dries Vansteenkiste

Dries Vansteenkiste

Contact

Stadscampus
Tel.
032658956
S.Z.303
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Dries Vansteenkiste is doctoraatsbursaal binnen  het bilateraal onderzoeksproject ‘samenwerkingspraktijken van leerkrachten voor  inclusief onderwijs’ en is daarbij geaffilieerd aan de universiteiten van Antwerpen en Stellenbosch met het oog op het behalen van een dubbeldoctoraat in de onderwijskunde en de onderwijspsychologie.

Vanuit zijn achtergrond als pedagoog doet hij onderzoek naar de professionalisering van leerkrachten voor inclusief onderwijs vanuit een sociocultureel perspectief op professioneel leren. Daarbij ligt zijn focus op de manier waarop klasleerkrachten uit het basisonderwijs eigenaarschap uitoefenen op samenwerkingspraktijken die hun leren in en voor inclusie kunnen faciliteren.

Binnen de Vlaamse context is zijn interesse te plaatsen op het snijpunt van de huidige debatten mbt het M-decreet, het decreet leerlingenbegeleiding en de lerarenloopbaan.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • doctoraatsbursaal

Interne mandaten