Onderzoeksgroep

Sanitair Warm Water: selectie en dimensionering van productie en distributie. 01/10/2013 - 30/09/2014

Abstract

Het aftappatroon van sanitair warm water (SWW) met kortstondige pieken stelt zeer hoge eisen aan de installatie. Het opwekkings- en distributierendement van SWW-systemen is hierdoor vaak zeer laag. Door de evolutie naar een steeds performantere gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid) en hogere eisen inzake sanitair comfort, groeit het relatief aandeel van sanitair warm water in het totale energieverbruik van gebouwen . Het doel van het PROJECT is het ter beschikking stellen van kennis en hulpmiddelen voor het ontwerp, dimensionering en realisatie van economisch en ecologisch optimale warmwatersystemen. Er zal een code van goede praktijk worden opgesteld en een rekentool ter ondersteuning van dimensionering van de installatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject