Eddy Laveren

Gewoon hoogleraar

Dealbreakers

In bijgevoegd bestand vindt u twee checklists die kunnen gebruikt worden bij het analyzeren van M&A transacties: 

een checklist voor de pre-acquiqitiefase en een cheklist voor de onderhandelingsfase.

Deze checklist besteden aandacht aan de voormaamste belemmeringen die kunnen  voorkomen bij M&A transacties.

In bijlage vindt u ook een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Meer informatie kan worden bekomen bij: eddy.laveren@uantwerpen.be