Onderzoeksgroep

Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE)

Expertise

Immuun-checkpoint-inhibitoren (ICI) zijn een veelbelovende behandeling voor onder andere niet-kleincellige longkankerpatiënten. Deze dure immuuntherapie kent ernstige nevenwerkingen en slaat slechts aan bij 25-30% van de behandelde patiënten. Om dit te vermijden, is er nood aan betrouwbare (proteïne) biomerkers om respons op deze behandeling te voorspellen. Proteoom-analyse, voornamelijk met gebruik van massaspectrometrie, heeft in het verleden al meermaals zijn belang bewezen in de zoektocht naar nieuwe biomerkers. Biomerkers kunnen een indicator zijn voor bijvoorbeeld het stellen van diagnoses of het voorspellen van de reactie op een bepaalde behandeling, met als doel een meer efficiënte selectie van therapie. Dit kan leiden tot een betere levenskwaliteit voor de patiënt en een verbetering van de gezondheidszorg. Onze focus ligt op het gecombineerd gebruik van massaspectrometrische beeldvorming (imaging; MSI) met top-down proteoom-analyse op longkankerweefselstalen. Het doel hiervan is om de communicatie tussen natuurlijke afweercellen en longkankercellen beter te begrijpen en op deze manier nieuwe, belangrijke pathogene inzichten te verwerven. Door de anti-tumor activiteit van de eiwitten te ontrafelen, wordt hun gebruik als biomerker versterkt en kunnen de moleculen ook geëvalueerd worden als potentiële lead voor kankerbehandeling.