Onderzoeksgroep

Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA)

Expertise

Karakterisatie en profilering van functionele ingrediënten en analyse van verschillende cacaosamples, als onderdeel van het Revico-project.

Beschermende effecten van nutritionele polyfenolen en hun metabolieten op mechanismen die bijdragen tot arteriële stijfheid. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Arteriële stijfheid, een belangrijk gezondheidsprobleem, treedt op bij veroudering. Polyfenolen uit voeding hebben gunstige effecten, o.m. door vasculaire and ontstekingsremmende mechanismen, die waarschijnlijk via de metabolieten verlopen. Voor olijf- en bosbes polyfenolen werden beschermende effecten tegen arteriële stijfheid gerapporteerd, hoewel het nog niet duidelijk is welke metabolieten met welke onderliggende mechanismen interageren. In dit project zullen polyfenolmetabolieten gevormd worden door gastrointestinale- en leversimulatie, die dan vervolgens geïdentificeerd worden. Vermits microbiële samenstelling gerelateerd is aan arteriële stijfheid, beïnvloed wordt door polyfenolen en gewijzigd is bij ouderen, zullen een ouder en jong biotransformatiesysteem vergeleken worden. Metabolieten zullen getest worden, apart en in mengsels analoog aan de in vivo situatie, op hun vasculaire, antioxidatieve, ontstekingsremmende en andere effecten gerelateerd aan arteriële stijfheid. Bovendien zal hun effect op de intestinale microbiële samenstelling bepaald worden. Deze combinatie van analyses is innovatief en origineel. Resultaten zullen een unieke kijk geven op het polyfenolmetabolisme en het effect van leeftijd daarop, alsook op prebiotische effecten van polyfenolen. Bovendien zullen ze het begrip verhogen rond effecten van polyfenolmetabolieten op fundamentele processen onderliggend aan arteriële stijfheid alsook aan andere aandoeningen, en zo verder onderzoek stimuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zijn complicaties (alpha-glucosidase remming, inhibitie van Advanced Glycation Endproducts (AGEs) vorming) wordt nagegaan. De gecreëerde bibliotheek zal vervolgens aangewend worden om structuur-activiteitsrelaties vast te leggen, om zo te komen tot 'lead compounds' die kunnen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen. 01/10/2012 - 31/12/2012

Abstract

In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zijn complicaties (alpha-glucosidase remming, inhibitie van Advanced Glycation Endproducts (AGEs) vorming) wordt nagegaan. De gecreëerde bibliotheek zal vervolgens aangewend worden om structuur-activiteitsrelaties vast te leggen, om zo te komen tot 'lead compounds' die kunnen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)