Dierwaardigheid en het recht : enkele observaties

Bron
Dieren : recht en ethiek / Van de Voorde, J. [edit.]-p. 137-171

Neither persons nor things : the changing status of animals in private law

Bron
Revue européenne de droit privé - ISSN 0928-9801-29:1 (2021) p. 39-70

Neither persons nor things: the changing status of animals in private law

Bron
Revue européenne de droit privé - ISSN 0928-9801-29:1 (2021) p. 39-70

De rechten van mensen en andere dieren: waarom dierenrechten al bestaan

Bron
Tijdschrift voor Milieurecht - ISSN 2684-6209-1 (2021) p. 4-26