Eva Kyndt

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

EduBROn

Expertise

  • Eva Kyndt is als hoofddocent verbonden aan het departement Opleidings en onderwijswetenschappen. Zij verdedigde in 2011 haar doctoraat in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. In dit doctoraat onderzocht ze welke persoonlijke eigenschappen en contextfactoren belangrijk zijn voor de studieaanpak van studenten in het hoger onderwijs. Naast haar onderzoek binnen de context van het hoger onderwijs legde Eva Kyndt zich ook toe op het onderzoek naar het leren en ontwikkelen van werknemers. Haar huidig onderzoek combineert pedagogische en psychologische inzichten op het domein van Human Resource Development & Management. Specifieke onderzoeksthema’s omvatten maar zijn niet beperkt tot ‘informeel leren van werknemers’, ‘de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt’, ‘participatie aan formele leeractiviteiten’, ‘transfer of training’, 'kennismanagement' en sociale netwerken in organisaties.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.