Onderzoeksgroep

Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB)

Expertise

(1) Koppeling van bestaande administratieve data voor onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en sociale wetenschappen (2) Concrete onderzoeksactiviteiten: Gebruik van deze administratieve data voor: - Het beschrijven en verklaren van verschillen in gezondheidsgedrag, vb vaccinatiegedrag. - Het beschrijven en verklaren van non-take-up van maatregelen binnen de gezondheidszorg, vb de verhoogde tegemoetkoming - Het beschrijven van arbeidsmarktparticipatie en gebruik van maatregelen om de tewerkstelling te bevorderen van (ex)-kankerpatiënten.

Remgelden en de toegankelijkheid van medische zorg: een experimenteel onderzoek naar het effect van het verlagen van de remgelden op patronen van medische consumptie en het uitstellen van zorg. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

We onderzoeken de effecten van een remgeldverlaging op medische zorg voor kwetsbare gezinnen. We doen dit op basis van een experimenteel opgezette beleidsinterventie ter bevordering van het opnemen van de verhoogde tegemoetkoming. We gebruiken administratieve ziekenfondsgegevens voor het analyseren van de budgetimpact en van het effect op specifieke medische consumptiepatronen. Met een aanvullende enquête analyseren we het effect op de subjectieve inschatting van de medische toegankelijkheid van de zorg.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

(Sociale verschillen in) arbeidsmarktpositie en arbeidsmarkttrajecten van (ex-) kankerpatiënten in België: een grootschalige, longitudinale analyse gebaseerd op administratieve databestanden. 01/09/2014 - 31/05/2019

Abstract

Dit onderzoeksproject heeft twee doelstellingen. Ten eerste beschrijven we de arbeidsmarktpositie van kankerpatiënten in België bij de diagnose, de arbeidsmarkttrajecten na de diagnose, en het gebruik van maatregelen om de arbeidsreïntegratie te bevorderen. We besteden speciale aandacht aan eventuele verschillen volgens de sociale status (beroep, inkomen, opleiding) van de (ex-) patiënten. Ten tweede ontwikkelen we een verklarend model voor werkhervatting na kanker: we gaan op zoek naar factoren die de kans op (her-) tewerkstelling na kanker beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor mogelijke verschillen naargelang de sociale status van de patiënt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. 01/10/2010 - 30/09/2013

Abstract

Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In niet-kansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden worden ook stelselmatig voor ander gezondheidsgedrag vastgesteld (Bury, 2005), maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. We combineren empirische (administratieve en enquête-) gegevens met gerandomiseerde experimenten om het relatief belang van de door ons naar voren geschoven mechanismen te meten en te kwantificeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In niet-kansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden worden ook stelselmatig voor ander gezondheidsgedrag vastgesteld (Bury, 2005), maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. We combineren empirische (administratieve en enquête-) gegevens met gerandomiseerde experimenten om het relatief belang van de door ons naar voren geschoven mechanismen te meten en te kwantificeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)