Onderzoeksgroep

Wat is de studie en het potentiaal voor Vlaanderen van het vervoersconcept 'Hyperloop'. 04/02/2019 - 03/06/2019

Abstract

Een literatuurstudie wordt uitgevoerd om kernaspecten te identificeren gelinkt aan de state-of-the-art vorderingen van Hyperloop. Ongeveer 52 publicaties worden geconsulteerd (technisch rapport, academische literatuur, online publieke opinies van experten en informatie publiek beschikbaar doorheen websites en brochures) en een diepte-review wordt gemaakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Slimme en duurzame hubs voor elektrische deelmobiliteit (E-HUBS) 11/01/2019 - 10/01/2022

Abstract

Congestie, vervuiling en groeiende steden in NWE dwingen ons privé-auto's te verwisselen voor deelmobiliteit. Door te zorgen voor een kritieke massa van eHUBS (fysieke cluster van gedeelde elektrische mobiliteit met laadinfra) en elektrische deelmobiliteit aan te bieden, kunnen we deze transitie op gang brengen en zal het gebruik van de auto in steden afnemen. Hoewel eHUBS technisch mogelijk zijn, wordt de invoering ervan gehinderd door trage adaptatie van gebruikers, ruimtelijke ordening problematiek en beleid. Kritieke massa en schaalbaarheid zijn van belang en kennisoverdracht is noodzakelijk om belemmeringen voor steden weg te nemen. De partnersteden uit 5 landen zullen eHUBS realiseren en andere steden ondersteunen. De eHUBS komen op strategische locaties, die verbonden zijn met andere vervoerswijzen (bv. ov), maar er komen ook kleine eHUBS in woongebieden. De implementatie van de eHUBS zal per stad verschillen zodat dit uiteindelijk ook in andere steden kan worden toegepast. Door in 6 steden een impuls te geven aan de mobiliteitstransitie, geven we het goede voorbeeld aan NWE als geheel. Andere steden profiteren hier ook van door het toepassen van de blauwdruk en het kopiëren van de goede voorbeelden. Een grootschalig gebruik zal een hefboomeffect hebben en zal de CO 2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor commerciële elektrische deelmobiliteit aanbieders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Opticharge. 01/12/2018 - 30/11/2020

Abstract

In het Opticharge project worden bestaande technologische oplossingen voor de automatisering van laad- en losoperaties in kaart gebracht samen met de vernieuwende oplossingen die in de pijplijn zitten bij technologie providers, onderzoeksinstellingen en universiteiten om vervolgens de link te leggen met de door VIL geïdentificeerde behoeftes hieromtrent bij de deelnemende bedrijven. Bovendien wordt ook een tool ontwikkeld in matrixvorm om de ROI op een eenvoudige manier te kunnen weergeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Nieuwe technologie├źn te gebruiken door de Belgische douane voor de implementatie van een verbeterde supervisie van de containertransportketen. 06/11/2018 - 06/11/2020

Abstract

De Europese Commissie verklaarde zich akkoord om technische ondersteuning te voorzien aan de Belgische douane in de vorm van expert-consultingdiensten in het project gericht op het verkennen van het gebruik van nieuwe en geavanceerde technologieën om de capaciteit en effectiviteit van de Belgische douane te verbeteren. Om die missie te bereiken, en om de uitdagingen en bedreigingen aan te kunnen die voortvloeien uit de huidige situatie, in het bijzonder in de Haven van Antwerpen, heeft de Belgische douane als doel de supervisie van de containertransportketen te verbeteren door hun huidige controle-operatires op te drijven en door bijkomende uiterst efficiënte technologie-maatregelen en middelen in te zetten, die significant zullen bijdragen aan de supervisieratio van de bevoorradingsketen. Tegelijk moeten kosten- en tijdsimpact op internationale bevoorradingsketens door de haven tot een minimum beperkt worden, om de concurrentiële positie van de Haven van Antwerpen te vrijwaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Studie over grensoverschrijdend pakketvervoer 01/10/2015 - 31/01/2016

Abstract

In deze studie worden de logistieke operaties van grensoverschrijdend pakketvervoer en de kosten van dit vervoer onderzocht. De focus ligt hierbij op vervoer binnen de EU28 en op B2C vervoer. Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod in de studie: - Beschrijving van de logistieke operaties voor grensoverschrijdend pakketvervoer van postoperatoren, integrators en andere spelers in het pakketvervoer; - Schatting en analyse van kostenfactoren en 'cost drivers' in verschillende delen van de logistieke keten; - Onderzoek naar de kostenimpact van last-mile leveringsopties (lockers, retailpunten, levering aan huis); - Beschrijving van de retourlogistieke operaties en bijhorende kosten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject