Wiskunde evalueren in de hervormde eerste graad (NIEUW vanaf schooljaar '20-'21)

Wist je dat…

• wiskundeleraren tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en examens?

• het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is, zeker nu de taxonomie van Bloom ook beheersingsniveaus aangeeft?

• veel vakgroepen en scholen hun manier van evalueren kritisch onder de loep nemen naar aanleiding van de nieuwe eindtermen wiskunde en de onderwijshervorming?

Genoeg redenen voor een navorming rond het evalueren van wiskunde in de eerste graad!

Deze navorming wil deelnemers wapenen met evaluatiepraktijken waarvan we uit onderzoek weten dat ze werken. We zorgen daarnaast voor veel concrete voorbeelden uit de eerste graad. 

In deze nascholing leggen we onze eigen evaluatiepraktijk op de testbank. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we leerplangerichte vragen opstellen en reiken we modellen aan voor een faire verbetering. Daarbij hebben we voldoende aandacht voor de uitdagingen die er rond evalueren zijn met de nieuwe eindtermen in de eerste graad. Via enkele markante experimenten met de deelnemers beogen we bewustwording van het onvermijdelijk, subjectieve karakter van evalueren. We behandelen vraagstelling en werkwijzen om de tijd die naar evaluaties gaat in te perken.

Onder het motto ‘what you test is what you get’ leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Elke wiskundeleerkracht droomt er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in evaluaties die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor reiken we enkele voorbeeldvragen aan.

Tijdens de nascholing komen de  ‘klassieke’, maar erg veelgebruikte evaluatiemethode aan bod: taken, toetsen en examens, maar vermits er op veel scholen hevige debatten gaande zijn over alternatieve evaluatiepraktijken, bespreken we ook van deze evaluatievormen de uit onderzoek gedestilleerde voor- en nadelen. Zo is elke deelnemer op het einde van de navorming instaat om de juiste keuzes te maken op vlak van evalueren in zijn eigen praktijk.

Enkele weken voor de navorming worden de deelnemers uitgenodigd om de navorming online voor te bereiden (+/- 15 minuten werk), daarnaast brengt iedereen ook een eigen toets of examen mee voor het 1e en/of 2e jaar.

Agenda

Mee met de nieuwe eindtermen wiskunde 1A: Logica, Bewijzen en Verzamelingen

Logica, bewijzen en verzamelingen zijn verrassend leuke nieuwigheden in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. Met deze navorming willen we alle aanwezigen handvaten aanreiken om er didactisch bevlogen mee om te gaan.   We laten diverse, activerende manieren zien om deze abstractere leerstof tot leven te wekken bij leerlingen: we ontdekken logische spelletjes, zinnige manieren om de implicatie en equivalentie bevattelijk te maken, welke soort bewijsjes je - afhankelijk van je leerlingenpubliek - allemaal aan bod kan laten komen en hoe je op een zinnige manier verzamelingen doorheen de lessen van de eerste graad weeft. De heel praktische insteek van de hele navorming zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.

Agenda

Wiskunde evalueren en terugkoppelen: what you test is what you get

Wist je dat…

  • wiskundeleraren gemakkelijk 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en examens?
  • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is?
  • er tal van valkuilen zijn waardoor er met feedback op een wiskundetaak weinig zinvol gebeurt door een leerling?

Genoeg redenen om in te zoomen op evalueren en feedback geven in de wiskundeles!

Evalueren is onlosmakelijk met leerinhouden verbonden. We zorgen voor concrete voorbeelden uit de 2de en de 3de graad. De transfer naar andere leerinhouden en/of de eigen klaspraktijk kan echter gemakkelijk worden gemaakt.

In deze nascholing leggen we onze eigen evaluatiepraktijk op de testbank. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we betere en leerplangerichte vragen opstellen en reiken we modellen aan voor een faire verbetering. We kijken ook naar manieren om de tijd die naar evaluaties gaat in te perken.

Onder het motto “what you test is what you get” leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Als wiskundeleerkracht dromen we er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in toetsvragen die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor willen we enkele inspirerende voorbeeldvragen aanreiken.

We sluiten af met enkele inspirerende voorbeelden om feedback te doen lukken: wanneer, hoeveel en hoe?

Tijdens de nascholing focussen we ons uitsluitend op de eerder ‘klassieke’, maar erg veelgebruikte evaluatiemethodes: taken, toetsen en examens. Alternatieve evaluatievormen komen in deze navorming niet aan bod.

Samen met Gilberte Verbeeck & Prof. Dr. Ellen Vandervieren

Agenda

Kiessystemen & Zetelverdelingen: de wiskundige motor achter verkiezingen

Hillary Clinton verloor van Donald Trump, ondanks dat ze ruim 2,5 miljoen stemmen extra achter haar naam kon plaatsen; in Nederland zit standaard een veel bonter allegaartje van partijen in de Tweede Kamer dan in vergelijkbare assemblees in de buurlanden en in België hebben Franstaligen veel minder stemmen nodig voor een zetel in het federaal parlement dan Vlamingen. Zelfs het Eurovisiesongfestival, dat in essentie ook een verkiezing is, blijft niet gespaard van wiskundige ongemakken: soms wint een land dat met exact dezelfde uitslag, maar een ander kiessysteem, de beker aan zich zou moeten laten voorbijgaan. Verklaringen voor al deze fenomenen: pure wiskunde. Elk kiessysteem is een prachtig staaltje wiskunde die de uitslag hoe dan ook op een bepaalde manier zal vertekenen. Uit Arrow’s stelling der onmogelijkheid weten we bijvoorbeeld dat het nooit helemaal zal lukken om de verkiezingsuitslag perfect te laten weerspiegelen in zitjes in de Tweede Kamer. In deze sessie houden we onze eigen verkiezingen. Met de kiesuitslag gaan we interactief aan de slag en testen we verschillende veelgebruikte zetelverdelingssystemen uit. Uit de bijhorende wiskundige algoritmes destilleren we inzichtelijk de eigenschappen van elk verdelingssysteem. Na deze sessie zal geen enkele verkiezing meer hetzelfde zijn en zet je spontaan je wiskundige bril op bij kiesuitslagen.

Achtergrondlectuur: Zijn deze verkiezingen rechtvaardig? (Opiniestuk op VRTNWS over de Methode D'Hondt versus De Methode Imperiali n.a.v. de Belgische gemeenteraadsverkiezingen 2018)

Agenda

Infonamiddag eindtermen wiskunde eerste graad