Onderzoeksgroep

Fundamentele Wiskunde

Mac Lane cohomologie en deformaties van exacte en getrianguleerde modellen. 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Het project beoogt het veralgemenen van een ringinvariant tot de wereld van exacte en getrianguleerde modellen. Het gaat meer bepaald over de Mac Lane cohomologie, die zelf gezien kan worden als een veralgemening van een andere ringinvariant, de Hochschild cohomologie. Een natuurlijke vraag is dan hoe de relaties tussen beide noties zich gedragen in de uitbreiding tot deze nieuwe setting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Mac Lane cohomologie en deformaties van exacte en getrianguleerde modellen. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Het project beoogt het veralgemenen van een ringinvariant tot de wereld van exacte en getrianguleerde modellen. Het gaat meer bepaald over de Mac Lane cohomologie, die zelf gezien kan worden als een veralgemening van een andere ringinvariant, de Hochschild cohomologie. Een natuurlijke vraag is dan hoe de relaties tussen beide noties zich gedragen in de uitbreiding tot deze nieuwe setting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)