Over

Gaëlle Ouvrein (Ph.D.) werkt als onderzoeker aan het Departement Communicatiewetenschappen, onderzoeksgroep MIOS (Media, ICT en Interpersoonlijke relaties in organisaties en de maatschappij). De focus van haar onderzoek is online celebrity bashing, wat verwijst naar verschillende vormen van online aanvallen en beledigen van beroemde personen. Gaëlle bestudeert daarbinnen de verschillende rollen van betrokkenheid (als dader, bijstaander en slachtoffer). Ze maakt gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden met de bedoeling om het fenomeen celebrity bashing zo goed mogelijk in kaart te brengen. Verder legt ze ook de link tussen celebrity bashing en cyberpesten. 

Sinds oktober 2019 werkt Gaëlle als post-doc onderzoeker op een nieuw project (“In the spotlight”). Dit project vormt het verlengstuk van haar Ph.D. en heeft als doel de causale link tussen bloostelling aan celebrity bashing en het eigen bashing gedrag bij adolescenten beter in kaart te brengen. Dit onderzoek zal gefinancierd worden door het  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

Vakken

In het academiejaar 2019-2020 doceert Gaëlle het vak Interpersonal Communication in de Bachelor Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Voorbeelden van publicaties

Ouvrein, G., Hallam, L., De Backer, C.J.S., & Vandebosch, H. (2019). Bashed at first sight. The experiences and coping strategies of reality-TV stars confronted with celebrity bashing. Celebrity Studies. https://doi.org/10.1080/19392397.2019.1637269

Ouvrein, G., De Backer, C.J.S.  & Vandebosch, H.  (2018). Online celebrity aggression: A combination of low empathy and high moral disengagement? The relationship between empathy and moral disengagement and adolescents’ online celebrity aggression. Computers in Human Behavior, 89, 61-69. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.029

 Ouvrein, G., De Backer, C. J. S., & Vandebosch, H. (2018). Joining the clash or refusing to bash? Bystanders reactions to online celebrity bashing. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 12(4), article 5. https://doi.org/10.5817/CP2018-4-5 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser FWO