Onderzoeksgroep

Medische Genetica (MEDGEN)

Expertise

The research activities are mainly situated in the field of human genomics. The mission of our research is to increase the knowledge of the molecular basis and disease mechanisms causing genetic disorders of the skeleton (skeletal dysplasias). With our research we aim to provide new insights in the biology of normal skeletal development, improve genetic diagnosis and counselling for the patients and enable the development of new therapeutic strategies for this group of rare and chronic disorders. Since many of these disorders are characterized by (disproportionate) short stature and/or degenerative joint disease, our research also contributes to the better understanding of more common disorders in the population such as osteoarthrosis in adulthood and growth disorders in childhood. The major goals of our research are i) to identify genes that are important in the regulation of linear growth, endochondral ossification, bone homeostasis and maintenance of cartilage integrity, ii) to explore the phenotypic consequences of mutations in these genes, iii) to gain more insights in the pathophysiology and genotype-phenotype correlations of these disorders and iv) to develop new therapeutic possibilities for this group of disorders

Het ontrafelen van het paradigma van tegengestelde fenotypes veroorzaakt door pathogene varianten in het FBN1 gen. 01/10/2021 - 30/09/2024

Abstract

Het Marfan syndroom (MFS) en acromelische dysplasieën (AD) worden veroorzaakt door pathogene varianten in het fibrilline-1 (FBN1) gen. Opmerkelijk is dat MFS wordt gekenmerkt door ernstige thoracale aorta aneurysma's (TAA), een grote gestalte en lange vingers/tenen, terwijl patiënten met AD een kleine gestalte en korte vingers/tenen hebben en geen TAA ontwikkelen. Een verlies van microfibrillen wordt gezien als de oorzaak van MFS, terwijl het verlies van eiwitinteracties aan de basis zou liggen van AD. Echter, de reeds beschreven veranderingen in eiwitinteracties lijken het AD fenotype niet (volledig) te verklaren. Toegenomen TGF-? signalisatie is zowel in MFS aortaweefsel van mens en muis als in fibroblasten van AD patiënten beschreven. Bijgevolg blijven de exacte functionele gevolgen van AD en MFS-mutaties op cel signalisatie tot op heden een voorwerp van discussie. De belangrijkste vragen blijven dus: (1) welke mechanismen verklaren waarom TAA uniek is voor MFS? En (2) waarom geven heterozygote FBN1-mutaties, die beide leiden tot verhoogde TGF-?-signalisatie, aanleiding tot tegengestelde skeletfenotypes? In dit project wil ik de mechanismen die aan de basis liggen van de skelet- en aortafenotypen ontcijferen aan de hand van multi-omics onderzoek in muis en humane (cel)modellen van MFS en AD. De verwachte resultaten kunnen nieuwe therapeutische targets opleveren, wat essentieel is voor de behandeling van de levensbedreigende TAA die MFS patiënten ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Precisiegeneeskunde technologie (PreMeT) 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

Precisiegeneeskunde staat voor het precies afstemmen van een medische behandeling op basis van het genetisch profiel, levensstijl en omgeving van een patiënt. Het maakt gebruik van technologieën die de artsen de mogelijkheid geven om op een meer accurate manier te voorspellen welke behandeling en preventiestrategie voor een bepaalde aandoening werkzaam zal zijn in welke subgroep van patiënten. De voornaamste drijfveren voor de evolutie naar precisiegeneeskunde zijn de technologische vooruitgang, zoals de nieuwe generatie sequencingtechnologie in genomica, de toenemende beschikbaarheid aan gezondheidsdata en de groei in datawetenschappen en kunstmatige intelligentie. In deze domeinen zullen 6 sterke onderzoeksteams van de UAntwerpen de krachten bundelen om hun onderzoek te vertalen in een technologieplatform voor precisiegeneeskunde (PreMeT) dat aangeboden kan worden aan de industrie, hospitalen, onderzoeksinstituten en onze samenleving. De missie van PreMeT is om precisiegeneeskunde mogelijk te maken via een geïntegreerde aanpak bestaande uit genomica en 'big data analytics'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Pathomechanistische studie van biglycan gerelateerde aortopathie en skeletdysplasie. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

De aorta is de belangrijkste arterie en voorziet de rest van het lichaam van zuurstofrijk bloed. Een dilatatie van de thoracale aorta leidt tot de ontwikkeling van thoracale aorta aneurysma's (TAA). Deze verwijdingen zijn vatbaar voor bloedvatscheuren welke vaak tot plotse dood leiden. In 2016 hebben wij BGN (Biglycan) geïdentificeerd als nieuwe oorzaak van een ernstige vorm van TAA en deze aandoening wordt nu Meester-Loeys syndroom (MLS) genoemd. Parallel aan onze observaties werden andere mutaties in BGN beschreven als de oorzaak van X-gebonden spondylo-epi-metafysaire dysplasie (X-SEMD), dat gekenmerkt wordt door een klein gestalte. Op basis van de huidige kennis is het onduidelijk welke mechanismen verklaren waarom sommige mutaties in BGN leiden tot X-SEMD en anderen tot MLS en waarom alleen MLS patiënten met BGN deletie een mild skeletaal fenotype ontwikkelen. Dit project heeft als doel deze vragen te beantwoorden door middel van de volgende objectieven: (1) karakterisatie van het fenotype en het pathomechanisme van muismodellen voor TAA en X-SEMD, (2) de verificatie van de functionele verschillen tussen BGN mutaties die MLS versus X-SEMD veroorzaken in een humaan celmodel en (3) de identificatie van de rol van een alternatieve splice-vorm van het biglycan eiwit in de ontwikkeling van skeletale kenmerken in MLS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

GENOmics in MEDicine: van volledige genoomsekwenering tot gepersonaliseerde geneeskunde 03/07/2019 - 31/12/2025

Abstract

GENOMED is een interfacultair Excellentieconsortium aan de Universiteit Antwerpen, bestaande uit vier onderzoeksgroepen. Het hoofddoel van GENOMED is om genetisch onderzoek in de biomedische wetenschappen naar een hoger niveau te tillen door gebruik te maken van state-of-the-art technologieën zoals Next generation sequencing (NGS), geïnduceerde pluripotente stamcellen en gene editing (CRISPR/Cas). De laatste jaren heeft GENOMED vooral ingezet op exoomsequenering, wat resulteerde in de identificatie van verscheidene nieuwe ziekte-veroorzakende genen. De overstap naar genoomsequenering zal echter essentieel zijn voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde. Met het toekomstig onderzoek wil GENOMED zich toespitsen op twee uitdagingen: ten eerste, de ontwikkeling van technologieën die ons in staat stellen om de biologische betekenis te achterhalen van zowel coderende als niet-coderende variaties in het humane genoom, en ten tweede, het gebruik van deze nieuwe genetische inzichten voor een betere diagnose en behandeling. Op dit moment is het grootste probleem met NGS de moeilijkheid om onderscheid te maken tussen ziekte-veroorzakende mutaties en onschuldige variaties. De studie van de functionele consequenties van deze variaties zijn niet enkel cruciaal voor het begrijpen van de biologische basis van deze aandoeningen, maar ook nodig voor de stap naar gepersonaliseerde geneeskunde. Er is nood aan robuuste en efficiënte modelsystemen om de functionele gevolgen van deze variaties te achterhalen door gebruik te maken van in vitro celsystemen (voornamelijk iPSC) en/of proefdiermodellen (muis en zebravis) representatief voor de bestudeerde humane aandoeningen. Om de tweede uitdaging aan te gaan, zal het consortium met clinici en de industrie samenwerken om de genetische kennis te gebruiken voor de ontwikkeling en identificatie van biomerkers alsook om nieuwe genetische inzichten te vertalen naar innovatieve therapieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een interdisciplinaire studie waarbij we de rol van HLA genen en T-cel diversiteit als risicofactoren voor herpes zoster bestuderen. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Een interdisciplinaire studie waarbij we de rol van HLA genen en T-cel diversiteit als risicofactoren voor herpes zoster bestuderen. Chickenpox is a consequence of primary infection of varicella-zoster virus (VZV). Afterwards, VZV remains latent in neural ganglia until symptomatic reactivation called herpes zoster (HZ, shingles). In this project, we will first develop a novel computational framework that will allow us to estimate the probability that a pathogen-derived antigen is adequately recognised by the major histocompatibility complexes (MHC) encoded by HLA genes. Antigen bounding by MHC molecules is a necessary step prior to recognition (and further management) of infected cells. Next, we will obtain HLA data from 150 HZ patients and 150 matched controls. This will allow us to estimate whether and which HLA A/B/C genes are enriched or depleted in HZ patients. Our computational framework will allow us to estimate which VZV proteins are most likely of importance in controlling VZV. We will assess whether the HLA data is readily translated into the diversity of the T-cell receptor (TCR) against VZV, and against which of the most important VZV proteins. Finally, we will differentiate blood-derived inducible pluripotent stem cells (iPSC) into neuronal cells, infect these neuronal cells with VZV and study whether depletion of VZV-specific T-cells affects VZV proliferation, thereby confirming our earlier obtained HLA-TCR predictions.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Subsidie 2020 Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. 01/01/2020 - 31/12/2020

Abstract

Deze financiering komt van de Vlaamse Overheid om de genetische centra in Vlaanderen te ondersteunen in hun kernopdrachten zoals onderzoek, onderwijs en patientenzorg. De financiering is jaarlijks hernieuwbaar na positieve evaluatie van het activiteitenverslag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoeksovereenkomst financiering doctoraatsonderzoek Marinus Verbeek. 01/04/2019 - 30/09/2019

Abstract

Met dit project wordt beoogd om het gendefect te achterhalen in twee families met een autosomale dominante vorm van spondylocostale dysostosis. Voorafgaand werd in deze families een mutatie in één van de gekende causale genen voor deze aandoening reeds uitgesloten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Direct uitlezen van lange individuele DNA moleculen: grensverleggend biologisch en medisch onderzoek. 01/05/2018 - 30/04/2021

Abstract

Dit project heeft als doel de huidige sequentie infrastructuur, beschikbaar aan de Universiteit Antwerpen (UA), naar een volgend niveau te tillen door middel van de aankoop van een derde generatie sequentie (3GS) platform. Het toppunt van deze derde generatie sequencers, de PacBio Sequel, maakt gebruik van het natuurlijk replicatieproces om individuele DNA moleculen uit te lezen tijdens het replicatieproces. 3GS opent op die manier nieuwe deuren voor sequentie-gebaseerd onderzoek voor dit consortium dat bestaat uit 14 UA onderzoeksgroepen uit verschillende vakgebieden zoals geneeskunde, biologie en bioinformatica. Bijkomend hebben een aantal derde partijen toegezegd deze technologie te willen gebruiken voor hun lopende en toekomstige onderzoeksprojecten. Binnen dit consortium zal 3GS gebruikt worden om prokaryote en eukaryote genomen te sequeneren, inclusief moeilijk te sequeneren deelgebieden, nieuwe genen en mutaties te identificeren in diverse zeldzame Mendeliaanse stoornissen, epigenetische modificaties te identificeren om aldus een beter begrip te krijgen van biologische processen zoals genexpressie en gastheer-pathogeen interacties, het microbioom van de mens, muis en omgeving in kaart te brengen en dit in relatie met bepaalde ziektebeelden en verschillende stresfactoren uit de omgeving, nieuwe preventiestrategieën te ontwikkelen voor infectiegeassocieerde ziekten met het oog op betere doelwitten voor medicijnen. De analyse van de grote hoeveelheden genoom en transcriptoom data van de verschillende onderzoeksgroepen zal gecoördineerd worden door de UZA/UA bioinformatica groep Biomina

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Functionele karakterisatie van de rol van LRP4 en NPR3 in de regulatie van het bot metabolisme, bot massa en lengte groei. 01/10/2017 - 30/09/2020

Abstract

Botmetabolisme is een complex proces dat niet alleen belangrijk is tijdens de ontwikkeling van het skelet maar ook gedurende het hele leven om botmassa en botsterkte te behouden. In onze onderzoeksgroep onderzoeken we de genetische oorzaaken van verscheidene skeletdysplasieën, gekenmerkt door abnormale botmassa of groei. In het verleden heeft dit al geleid tot de identificatie van verscheidene ziekteverwekkende genen. Met dit project streven we ernaar om de rol van twee van deze ziekteverwekkende genen, namelijk LRP4 en NPR3, te verduidelijken bij de regulering van respectievelijk botmassa en botgroei. Lrp4 is een modulator van de canonieke WNT signaalweg die bekend staat om zijn rol in de regulering van botvorming. Voor dit project werd een muis model met een mutatie in Lrp4gegenereerd en fenotypisch gekenmerkt. Aangezien deze muis een zeer verhoogde botmassa heeft, streven we ernaar om het mechanisme verder te verklaren waarmee LRP4 botvorming regelt door extra in vitro en in vivo studies te verrichten. Daarnaast hebben we recentelijk aangetoond dat het verlies van functiemutaties in NPR3 resulteert in overgroei van het skelet. In de literatuur worden drie verschillende functies beschreven voor de NPR3-receptor. We streven ernaar om de rol van NPR3 verder te onderzoeken in de regulering van de natriuretische signaleringsweg en botgroei door verschillende in vitro experimenten uit te voeren. Wij geloven dat deze studie zal bijdragen aan de inzichten in de regulering van botmetabolisme.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genen in connectie brengen met zeldzame aandoeningen met behulp van de nieuwe generatie sequeneringsgtechnologie en vooruitgang in onderwijsmethoden (NGeneS) 01/09/2017 - 31/08/2020

Abstract

Met dit internationaal project beogen we om bij jonge wetenschappers kennis bij te brengen over de nieuwe generatie sequeneringstechnologie door gebruik te maken van nieuwe onderwijsmethoden zoals e-learning en dit met focus op zeldzame en genetische aandoeningen van het skelet. We willen ook de kennis omtrent zeldzame botaandoeningen verhogen en tevens de diagnose bevorderen door gebruik te maken van de faciliteiten ons ter beschikking gesteld door BOND, een nieuw Europees Referentienetwerk voor zeldzame botaandoeningen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De botziekte van Paget: moleculair genetisch onderzoek naar de NFkB signaaltransductie regulerende genen CBL, CBLB, en NR4A1 en functionele validatie in vitro en in Danio rerio. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Botweefsel lijkt statisch, maar het is een zeer dynamische orgaan waarin bot continu wordt afgebroken en gevormd door respectievelijk door osteoclasten en osteoblasten. Een storing tussen de activiteiten van deze cellen leidt tot botziekten. De ziekte van Paget is de tweede meest voorkomende botziekte. Het wordt veroorzaakt door hyperactieve osteoclasten gevolgd door een verhoogde botaanmaak wat leidt tot focale skeletachtige letsels. Voor een minderheid van de gevallen is er een duidelijke genetische oorzaak geïdentificeerd. Mutaties in het sequestosoom 1 (SQSTM1) gen worden gevonden in 20% van de patiënten en zijn goed voor 50% van familiale gevallen. Recente genetische studies hebben geleid tot de identificatie van 7 risico-loci. Meerdere genen gevonden op deze loci zijn betrokken bij NF-kB signaaltransductie. We zochten variatie bij patiënten in de genen die verschillende componenten van deze metabole weg aanmaken en vonden varianten in de CBL, CBLB en NR4A1 genen. Deze genen fungeren als inhibitoren op de vorming en de activiteit van osteoclasten. Tijdens dit project zullen we het effect van de varianten bestuderen op de vorming en de activiteit van osteoclasten. Uiteindelijk zullen we de het effect van de varianten op het skelet in zebravissen bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (Medische Genetica). 01/01/2015 - 31/12/2020

Abstract

Via BOF wordt het onderhoud van onze NGS toestellen (MiSeq en HiSeq1500) gedeeltelijk gefinancierd. Deze toestellen zijn verworven met Hercules financiering. Ze laten de nieuwe generatie sequeneringstechnologie toe voor research.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

GENOMED - Genomica in de geneeskunde. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Voorspellen van immuunresponsen door immunosequencing data te modelleren. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Vaccin-geïnduceerde veranderingen in antilichamen en T-cellen en hun beschermende waarde tegen natuurlijke infecties worden bestudeerd in vaccinatiestudies. Hierdoor heeft men kunnen vaststellen dat niet alle vaccins even effectief zijn en dat er variabiliteit is tussen individuen wat betreft de grootte en de duur van de immuunrespons na vaccinatie. Onze hypothese is dat individu-specifieke genetische karakteristieken die verzameld zijn in een korte tijdsspanne na vaccinatie voldoende zijn om immuunresponsen te voorspellen over een lange periode na vaccinatie. Voor dit project zullen we 120 vrijwilligers rekruteren: 40 van hen zullen voor de eerste keer een hepatitis B vaccin krijgen toegediend, gevolgd door een booster vaccin; 40 anderen dienen we een monovalent mazelen booster vaccin toe en een laatste groep van 40 dienen we een gecombineerd mazelen-bof-rubella vaccin toe. Bloedstalen zullen bij de deelnemers op verschillende tijdstippen (tot een jaar na vaccinatie) afgenomen worden. We bestuderen vaccin-geïnduceerde veranderingen in genexpressie in immuuncompetente cellen na vaccinatie, individu-specifieke genetische voorbeschiktheid voor peptide herkenning door T-cellen (a.d.h.v. T-cel receptor en major histocompatibiliteit sequencing) en de adaptieve immuunrespons (peptide-specifieke T-cellen en antilichamen). Met behulp van geavanceerde longitudinale modellerings-, data mining en machine learning technieken op individu-specifieke data, zullen we vaccin-geïnduceerde T-cell responsen kunnen voorspellen op langere termijn. Dit project zal de standaard vooropstellen voor de vaccinologie van de nabije toekomst. Onze resultaten zijn ook belangrijk door hun toepasbaarheid in andere onderzoeksvelden zoals deze van de therapeutische kankervaccinatie en virale immunologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Systeembiologie voor de validatie van genetische determinanten van skeletaandoeningen (SYBIL). 01/10/2013 - 30/09/2018

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek van de genetische basis en de pathogenische mechanismen betrokken bij bicuspiede aorta klep geassocieerd thoracaal aorta aneurysmanon. 01/10/2012 - 30/09/2016

  Abstract

  Een bicuspiede aorta klep is het meest voorkomende congenitale hart defect. Het is geassocieerd met aneurysmafs van de aorta ascendens waardoor het een belangrijk gezondheidsprobleem vormt. Het overervingspatroon is meest suggestief voor een autosomaal dominante aandoening met variabele penetrantie en expressiviteit. In dit project zullen we de genetische basis identificeren aan de hand van copy number variation analyse en whole exome sequencing en de potentiele contributie van TGFβ signalisatie cascades onderzoeken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Ontdekken van nieuwe grenzen voor biologisch en medisch onderzoek door "Next generation sequencing". 28/06/2012 - 31/12/2017

  Abstract

  Dit project beoogt om in een sterk samenwerkend verband tussen Antwerpse onderzoeksgroepen een "next generation sequencing" platform te ontwikkelen ter bevordering van research in geneeskunde en biologie. Het consortium omvat meer dan 16 onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines in de geneeskunde, biologie en biomedische informatica. Identificatie van nieuwe genen en mutaties in een brede waaier van zeldzame Mendeliaanse aandoeningen, het verwerven van meer inzichten in de genetische oorzaken van kanker en het ontrafelen van de genetische basis van infectieziekten zijn belangrijke doelstellingen van het project. Deze nieuwe kennis zal in belangrijke mate bijdragen tot betere diagnostiek en behandeling van deze ziekten bij de mens. Het project zal ook de interactie tussen omgeving en genen bestuderen. De effecten van omgevingsfactoren op genetische variatie bij waterorganismen, het effect van teratogene factoren op de embryologische ontwikkeling van gewervelde dieren en de invloed van omgeving op groei van mais en Arabidopsis, zullen geanalyseerd worden. De verwerking van deze grote hoeveelheden genomische en transcriptomische data, verkregen vanuit de verschillende onderzoeksgroepen, zal gecoördineerd worden door de recent opgerichte UZA/UA bioinformatica onderzoeksgroep Biomina.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Toepassing van exoom sequencing voor de identificatie van het genetische defect bij erfelijke bindweefsel aandoeningen 01/07/2011 - 31/12/2015

  Abstract

  Sinds de voltooiing van het humane genoom project in 2003 en de volledige ontrafeling van de code van het menselijke genoom, is het onderzoek in de medische genetica met rasse schreden vooruitgaan zowel op technologisch vlak als op het vlak van kennis. Een beter inzicht in de structuur en functie van het menselijke genoom heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethodes die snel kunnen toegepast worden in studie van humane aandoeningen. Deze genetische revolutie heeft geleid tot de ontwikkeling van een geïndividualiseerde geneeskunde waarbij genetische informatie gebruikt wordt voor een betere diagnosestelling, behandeling en preventie van ziekten. In het verleden nam de identificatie van ziektegenen heel veel tijd en middelen in beslag en kon vaak enkel gebruik gemaakt worden van grote families met meerdere aangetaste individuen. Door middel van positionele clonering met koppelingsanalyse werden de verantwoordelijke genomische regio's geïdentificeerd binnen de familie. Nadien nam het vaak nog verschillende jaren in beslag om de causale variant (mutatie) in de genomische regio te vinden. Enkel nadat deze mutaties gevonden werden, kon onderzoek starten naar de ziekteveroorzakende mechanismes met als doel nieuwe aanknopingspunten voor behandelingsstrategieën te ontdekken. Over de laatste jaren leidde de ontwikkeling van een nieuwe sequeneringstechnologie tot een drastische daling van de kosten en een significante toename van de analyse snelheid. Met deze "volgende generatie sequeneringstechnologie" is het mogelijk geworden om het genoom van één enkel individu te analyseren. In dit project willen we deze technologie gebruiken om met behulp van "exoom" sequencing nieuwe genen te identificeren. Met deze toepassing concentreren we ons op het coderende deel van het genoom (het exoom) dat slechts 1% van het gehele humane genoom vertegenwoordigt maar naar schatting wel 85% van alle ziekteveroorzakende mutaties bevat. We willen deze nieuwe krachtige technologie implementeren om het proces van genidentificatie te versnellen zodat we ons onmiddellijk kunnen richten op een beter begrip van de pathogenese en zo de translatie naar de klinische zorg kunnen faciliteren. In de beginfase zullen we deze strategie gebruiken voor de studie van twee groepen aandoeningen waarvoor de promotoren een sterke klinische expertise hebben uitgebouwd, met name aneurysmata en skeletdysplasieën. De analysestrategieën die tijdens dit project geoptimaliseerd worden, kunnen later als een model dienen voor de studie van andere cardiovasculaire aandoeningen (bijvoorbeeld geleidingsstoornissen of cardiomyopathieën) of andere meer frequent voorkomende aandoeningen (zoals osteoarthrose of osteoporose) met complexe genetische basis. Bovendien zullen de bio-informatica toepassingen die tijdens dit project ontwikkeld worden, geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere humane aandoening met een genetische basis. Tijdens dit project zijn er drie belangrijke doelstellingen. Ten eerste zullen we klassieke koppelingsanalyses combineren met exoom sequencing ten einde nieuwe ziektegenen te identificeren. Ten tweede, zullen we exoom sequencing toepassen om het moleculair screeningsproces in genetisch heterogene aandoeningen te vergemakkelijken. Dit zal de tijd nodig voor een moleculaire bevestiging van een klinische diagnose drastisch verminderen. Ten derde zullen we exoom sequencing gebruiken om het verantwoordelijke genetische defect op te sporen in sporadische patiënten met aandoeningen waarvoor geen genen bekend zijn of waarvoor de gekende causale genen zijn uitgesloten. Dit project zal de basis vormen voor verder functionele onderzoek met het oog op een beter begrip van de ziekteveroorzakende mechanismen. Daarenboven zal het ook een platform opleveren die andere onderzoekers in de mogelijkheid zullen stellen de genetische basis van andere ziekten te bestuderen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Studie van de rol van genetische variatie in de fenotypische variabiliteit en respons bij patiënten met het Marfan-syndroom. 01/02/2011 - 31/12/2013

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de NMF. UA levert aan de NMF de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Studie van de TGFbeta signalisatieweg in erfelijke bindweefselaandoeningen. 01/12/2010 - 30/09/2015

  Abstract

  Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Subsidie aan de Centra Menselijke Erfelijkheid. 01/01/2008 - 31/12/2011

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)