Onderzoeksgroep

Pathofysiologie

Identificatie van signaalpathways als therapeutisch target bij de bestrijding van vasculaire stijfheid, een levensbedreigende vasculaire pathologie met hoge impact op verscheidene organen. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Vasculaire stijfheid is een ernstige aandoening die steeds vaker voorkomt bij de steeds ouder wordende bevolking en geassocieerd is met cardiovasculair lijden en eind-orgaan falen van de nier en de hersenen. Momenteel bestaat hiervoor geen afdoende behandeling wat grotendeels te wijten is aan een gebrek aan kennis van de onderliggende mechanismen. In dit project trachten we deze verder te ontrafelen en nieuwe therapeutische targets te identificeren die op hun beurt perspectieven bieden voor de ontwikkeling en evaluatie van inventieve behandelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)