Onderzoeksgroep

Pathofysiologie

CINAC, een wereldwijd opkomende chronische nieraandoening met onbekende oorzaak: ontrafeling van het moleculair mechanisme en etiologie voor de ontwikkeling van een diagnostische test. 01/01/2018 - 30/06/2022

Abstract

In de afgelopen twee decennia is in verschillende landen over de hele wereld een toename waargenomen in de prevalentie van een nieuwe vorm van chronische nierziekte. Een opmerkelijk kenmerk hier is dat het niet kan worden toegeschreven aan de meest voorkomende oorzaken van CKD en alleen wordt gediagnosticeerd aan de hand van aspecifieke criteria. De ziekte treft vooral jonge mannelijke landarbeiders die onder zware omstandigheden in hete tropische klimaten werken. Gezien de epidemiologische en histopathologische bevindingen in menselijk biopsiemateriaal, werd deze ziekte Chronische Interstitiële Nefritis in Landbouwgemeenschappen (CINAC) genoemd. De oorzaak van CINAC blijft onduidelijk aangezien er geen wetenschappelijke consensus is over een van de belangrijkste veroorzakers. Het histopathologische fenotype is niet te onderscheiden van dat van biopsieën van patiënten die zijn behandeld met calcineurineremmers, wat suggereert dat CINAC een toxicologische oorzaak kan hebben. In een voorstudie in ons laboratorium zijn biopsieën van CINAC-patiënten uit Sri Lanka, El Salvador en Portugal onderzocht en ze vertoonden allemaal een toename van het aantal dysmorfe lysosomen en het afstoten van celfragmenten van aangetaste cellen. Dit histopathologische fenotype suggereert dat de cellulaire fragmenten kunnen worden teruggewonnen in en geïsoleerd uit urine. Van deze geïsoleerde fragmenten zal een eiwitanalyse worden uitgevoerd, die mogelijk de betrokkenheid van bepaalde moleculaire routes blootlegt. Vervolgens kan een niet-invasieve diagnostische screeningsmethode worden ontwikkeld. Dit kan een eerste positieve discriminator zijn om deze ziekte te diagnosticeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject