Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

  • Presentatie 'Community Service Learning' op UA Onderwijsbeleidsdag (16/01/2019 - 16/01/2019)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

  • Lid Algemene Vergadering en Raad Van Beheer Fonds Bruyns (doctoraatsbeurzenfonds) (06/01/2014 - 01/01/1970)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

  • Associate editor International Journal of Microsimulation (01/01/2011 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

  • Member Scientific Committee 5th World Congress Conference International Microsimulation Association, Luxembourg (02/01/2015 - 04/01/2015)

6. Wetenschapscommunicatie

  • 4 lectures on 'Capital in the 21st Century of Thomas Piketty', Volkshogeschool Elcker-Ik, Antwerpen (08/01/2016 - 29/01/2016)
  • Presentation ‘Visions, Concepts and Models of how to overcome social inequality Proposals by Anthony Atkinson, Thomas Piketty, Robert and Edward Skidelsky’, European Seminar EZA, Siegburg (DE) (15/01/2017 - 15/01/2017)
  • Lezing 'Meten van ongelijkheid en armoede', BTC cursus, Brussel (15/01/2015 - 15/01/2015)
  • Lezing 'Evaluatie belastinghervormingen in België 1992-2019' op Groot Fiscaal Verkiezingsdebat 2019 (19/01/2019 - 19/01/2019)
  • Lezing 'Sociale ongelijkheid in het klimaatvraagstuk' op UCSIA Lunchdebat 'De Sociale Staat van het Klimaat' (24/01/2019 - 24/01/2019)

Internationalisering

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

  • Voorzitter USOS (Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking) (23/01/2006 - 22/01/2016)