Feedbackgebruik uit centrale toetsen. Gebruikersonderzoek: diepte-interviews bij schoolleiders en leraren

Feedbackgebruik kan beïnvloed worden door talrijke randvoorwaarden. Zowel feedback-, als feedbacksysteem-, ondersteunings-, school-, context- en gebruikersfactoren kunnen het gebruik van feedback uit centrale toetsen bijgevolg bevorderen of belemmeren. Om een effectief gebruik van feedback uit centrale toetsen in het Vlaams onderwijs doordacht vorm te geven, gingen we met 12 Vlaamse schoolleiders en 12 leraren in gesprek over hoe zij deze randvoorwaarden invullen.