Onderzoeksgroep

Expertise

Contractsynthesen.

Studie van een nieuw halogenide effect in palladium gekatalyseerde C-C bindingsvormende reacties en ontwikkeling van nieuwe bloedplaatjesaggregatie-inhibitoren gebaseerd op een pyridazin-3(2H)-on skelet. 01/10/2006 - 30/09/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Synthese van Nieuwe Bloedplaatjes Aggregatie Inhibitoren gebaseerd op een Pyridazin-3(2H)-one Skelet. 01/01/2006 - 30/06/2006

Abstract

Het effect van substitutie op de C-4 positie van 2-methyl-5-[(1E)-3-oxo-3-fenylprop-1-en-1-yl]pyridazin-3(2H)-on op de inhibitie van bloedplaatjesaggregatie zal worden nagegaan. Tevens zal bestudeerd worden wat de invloed is bij verplaatsing van de 3-oxo-3-fenylprop-1-en-1-ylgroep op C-5 naar C-4 en C-6, en van substitutie van deze groep door een (fenylsulfinyl)vinyl-, een (fenylsulfonyl)vinyl- en een (difenylfosforyl)vinylgroep.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nucleofiele Substitutie van Waterstof onder Temperatuur-Gecontroleerde Microgolfverwarming. 01/04/2005 - 31/12/2005

Abstract

In dit project zullen alternatieve reagentia voor SNH amineringsreacties zoals de Chichibabin reactie en de oxidatieve amino-dehydrogenering onderzocht worden. Het effect van de zeer snelle en homogene verwarming door middel van microgolfstraling op de s-adduct vorming en rearomatisatie zal bestudeerd worden. De nieuwe reactieomstandigheden moeten de nadelen van de genoemde reacties vermijden en de voordelen combineren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Pyridazine Derivaten : Onderzoek naar nieuwe methoden voor de rechtstreekse invoering van koolstofsubstituenten en studie van een nieuw halogenide effect in palladium gekatalyseerde C-C bindingsvormende reacties. 01/10/2004 - 30/09/2006

Abstract

In dit project zal onderzoek verricht worden naar een nieuwe effect van halogenide ionen in transitiemetaal gekatalyseerde reacties op halopyridazine derivaten. Tevens zullen nieuwe methodes worden geëxploreerd voor de C-functionalisering van de pyridazine nucleus via een metaal-halogeen uitwisseling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van nieuwe antiparasitaire "lead" verbindingen tegen malaria, trypanosomiasis en leishmaniasis : een multidisciplinaire benadering. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Parasitaire infectieziekten zoals malaria, trypanosomiasis en leishmaniasis maken nog steeds talrijke slachtoffers, vooral in ontwikkelingslanden. Het doel van dit project is op een multidisciplinaire manier nieuwe geneesmiddelen tegen deze aandoeningen te ontwikkelen: karakterisatie van nieuwe "leads" uit planten; verder onderzoek van indoloquinoline structuren op basis van een bestaande "lead"; en design van trypanothion synthetase- en prolyloligopeptidase inhibitoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Financiële steun aan symposium toegekend voor de organisatie van het 9th International Symposium on the Chemistry and Pharmacology of Pyradizines (ISCPP), 30.6 - 3.7.2004, Stadscampus, Brantijser 01/07/2003 - 31/12/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Calamiteitenfonds: dekking herstelkosten n.a.v. panne aan massaspectrometer voor routinematige doeleinden. 01/07/2003 - 31/12/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Financiering vervanging basisuitrusting: vervanging van een lyofilisator door een vriesdroger, incl. vacuümpomp en oliemistfilter. 01/12/2002 - 31/12/2002

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Calamiteitenfonds: dekking herstellingskosten preparatieve-HPLC apparaat. 01/12/2002 - 31/12/2002

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Gastprofessoraat: Pal TAPOLCSANYI, Semmelweis University, Hongarije, 6 maanden. 01/09/2002 - 28/02/2003

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Synthese van bicyclische pyridazinonen. 01/05/2002 - 30/04/2004

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Submitting novel chemical compounds in accordance with the research strategy defined by the team. 01/11/2001 - 31/10/2003

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Palladium-gekatalyseerde reacties in de heterocyclische chemie: studie van een nieuw zouteffect en onderzoek naar een nieuw protocol voor de synthese van aza-polycyclische aromatische verbindingen 01/10/2001 - 31/01/2003

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Palladium gekatalyseerde synthesen van pyridazinederivaten. 01/01/2001 - 31/12/2001

     Abstract

     Een fundamele studie over de invloed van de aard van de halogenen op de transmetalleringsstap in de katalytische cyclus van palladium gekatalyseerde synthesen van pyridazinederivaten zal uitgevoerd worden.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      RAFO-Financiering vervanging basisuitrusting: massaspectrometer voor routinematige doeleinden. 01/07/2000 - 31/12/2000

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       'Solid phase' synthese van pyridazinamines en pyridazinones door middel van 'cross coupling' reacties. 01/01/2000 - 30/11/2000

       Abstract

       Een pyridazinesynthonal gekoppeld worden aan een polystyreenhars en dan gederivatiseerd door Suzuki of stille reacties op de pyridazine-ring. Deze strategie zal toelaten bekende biologisch actieve pyridazinederivaten efficiënter te synthetiseren en nieuwe types te bereiden die nog niet eerder gesynthetiseerd konden worden.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Opvangbeurs Bert MAES in functie van een FWO-mandaat aspirant. 01/10/1997 - 30/09/1998

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Opvangbeurs Katrien CLOU in functie van een IWT-specialisatiebeurs. 01/01/1997 - 31/12/1997

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Onderzoek naar synthetische antivirale chemotherapeutica: synthese van 3-methoxyflavonoiden en van galloyl-procyanidinen. 01/10/1993 - 30/09/1994

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)