Hadewijch Masure

Hadewijch Masure

Contact

Stadscampus
Tel.
032654067
Sint-Jacobsmarkt 13
2000 Antwerpen, BEL

Poor relief and community building in the Southern Low Countries, ca. 1300-1600 (PhD 2012-2019)

My PhD project will study poor relief in an integrated way in two towns in the Southern Low Countries from circa 1300 to 1600 (Mechelen, Bergues/Sint-Winoksbergen, and to a certain extent also Brussels and Ghent), in order to examine how, through poor relief schemes, urban communities of solidarity were shaped. I will analyze which communities were implied or shaped when it was regulated and decided who could profit from poor relief, and how this changed in the long run. Who had access to relief systems (and who did not) and what community thereby served as a frame of reference? Which social boundaries were created (and by whom)? Was increasing social fragmentation reflected in a fragmentation of poor relief, or was there a shift from local and particular communities to the whole city in the fifteenth and sixteenth century? In order to examine this, early developments anticipating the Protestant and (early) Catholic Reformations are to be taken into account. Moreover, poor relief is to be examined as an integrated complex, including private hospices, guild’s poor boxes and confraternities next to parishes and public poor relief, so as to offer a comprehensive view and to capture possible shifts between different types of institutions. With an eye on feasibility, I will select one or two organisations from each different type and analyse their regulations, samples of accounts, membership lists, distribution lists, correspondence and juridical litigation. Both practices (who was included or not) and discourses (who was defined as part of which community and why) will be examined. The project is supervised by prof. dr. Bert De Munck and prof. dr. Peter Stabel.

Please feel free to contact me if you would like to know more about my research!

 

Publicaties

B. DE MUNCK en H. MASURE, "Zelforganisatie en incorporatie: een historisch perspectief op het stedelijke middenveld", in: M. Schrooten e.a., Sociaal schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap, 233-244 (voorjaar 2019).

H. MASURE, "Ambachtssolidariteit in Brabantse steden (1250-1600)", in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 2018, 51 e.v.

H. MASURE, "Poor boxes, guild ethic and community building in Brabant, ca. 1250-1600", in: J. Colson en A. van Steensel (eds.), Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe, Routledge, 2017, 115-131.

K. OVERLAET en H. MASURE, "Family matters? Zorgbehoevende ouderen in het zestiende-eeuwse Mechelen", Jaarboek De Zeventiende Eeuw, 2017, 55-72.

E. VAN ONACKER en H. MASURE, ‘Unity in diversity. Rural poor relief in the sixteenth-century Low Countries’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 12/4, 2015, 59-88.

H. MASURE, “’Eerlycke huijsarmen’ of ‘ledichgangers’? Armenzorg en gemeenschapsvorming in Brussel, 1300-1640”, Stadsgeschiedenis, 7/1, 2012, 1-21.

H. MASURE, "Poor relief and communities in Mechelen, 1255-1600", Peter Stabel et. al., Urban identities in the late-medieval and early modern city. Mechelen in the 15th and 16th centuries (forthcoming).

K. DOMBRECHT, E. VAN ONACKER, H. MASURE, W. RYCKBOSCH, T. SOENS, E. THOEN, 'The regional differences of office holding by rural elites : a comparative study for late medieval Flanders and Brabant (14th-16th century)', in: Dagmar Freist e.a., Hinter dem Horizont : Projektion und Distinktion ländlicher Oberschichten im europäischen Vergleich, 17. Bis 19. Jahrundert , Münster, Aschendorff, 2013, 213-224.

H. MASURE, “’And thus the brethren shall meet all together’. Active participation in Antwerp confraternities, c. 1375-1650”, in: B. Blondé, B. De Munck en M. Van Dijck (red.), Antwerp in the Renaissance (forthcoming).

T. SOENS, P. DE GRAEF, H. MASURE en I. JONGEPIER, "Boerenrepubliek in een heerlijk landschap? Een nieuwe kijk op de Wase polders als landschap en bestuur", in: C. GOOSSENS,  Y. SEGERS and B. OOGHE (eds.), Van brouck tot dyckagie. Vijf eeuwen Wase polders , Waasmunster, 2012, 19-44.

H. MASURE, I. JONGEPIER, T. SOENS, R. VERMOESEN en E. WAUTERS,  “Landschaps- en bewoningsevolutie van de Oud-Arenbergpolder, 17e-19e eeuw”, Tijd-schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2/3, 2012, 34-49.

T. SOENS, J. SERGANT, E. WAUTERS, I. JONGEPIER, H. MASURE, F. CRUZ, P. LALOO, L. LOMBAERT, J. MIKKELSEN, G. NOENS, Ruraal Erfgoed Linkeroever: onderzoek naar het ruraal erfgoed in de Wase polders, Antwerpen, 2012, 3 v.

 

Oudere projecten

Armenzorg en gemeenschapsvorming in Brussel, 1300-1640 (masterscriptie 2011)

Dit onderzoek werd uitgegeven als

H. MASURE, “’Eerlycke huijsarmen’ of ‘ledichgangers’? Armenzorg en gemeenschapsvorming in Brussel, 1300-1640”, Stadsgeschiedenis, 7/1, 2012, 1-21.

Dit onderzoek biedt een gelaagde kijk op armenzorg in Brussel in de periode 1300-1640. Centraal staat de vraag welke gemeenschap men bij het geven van armenzorg voor ogen had: wie kreeg in bepaalde organisaties en instellingen toegang tot hulp en wie niet? De diverse niveaus van armenzorg – gasthuizen, godshuizen, H.-Geesttafels, broederschappen, armenbussen etc. – worden in kaart gebracht, met aandacht voor de rol van het stadsbestuur. Vervolgens wordt ingegaan op drie aspecten van gemeenschapsafbakening: lidmaatschap, geografische of herkomstvoorwaarden en gedragsvoorwaarden. In de zestiende eeuw was er een verstrenging van de armenzorg, met een strikter onderscheid tussen deserving en undeserving armen, bedelverboden, en de uitsluiting van vreemdelingen, en – in het geval van armenbussen - gezellen. Deze evolutie ging echter al van start in de vijftiende eeuw en vaak van onderuit. Binnen privé-verzekeringsinitiatieven vanuit middenklassen werd armenzorg al vroeg geassocieerd met schaamte en voorbehouden aan deserving armen uit de eigen gemeenschap. Ook de inmenging van het stadsbestuur blijkt al in de vijftiende eeuw van start te zijn gegaan. In de groeiende stad won een civic-community-idee aan belang, al liepen er andere lijnen doorheen, zoals die van het ambacht, sociaal-economische stand, confessie en familie.

Armenzorg in rurale gemeenschappen in de Zuidelijke Nederlanden, 1450-1600 (2012)

Dit is een kort onderzoek naar armenzorg in enkele plattelandsdorpen in de Kempen, Binnen-Vlaanderen en Kust-Vlaanderen. Het kadert in het grotere FWO-project 'Haantjesgedrag. Lokale elites in een veranderende samenleving: een comparatief onderzoek naar machtsverwerving in Vlaamse en Brabantse dorpsgemeenschappen (13e-16e eeuw)' o.l.v. prof. dr. Tim Soens (UA) en prof. dr. Erik Thoen (UGent). Binnenkort volgt een publicatie.

Ruraal erfgoed in de Linkerscheldeoeverpolders (2011-2012)

Multi-disciplinair erfgoedproject in de polders van Doel, Oud- en Nieuw-Arenberg, Konings-Kieldrecht en Prosper met als einddoel een historisch onderbouwd waarderingsrapport n.a.v. plannen voor havenuitbreiding en natuurcompensatie. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Technum Tractebel Eng. De UA voert daarbij o.l.v. prof. dr. Tim Soens een toegepast landschapshistorisch onderzoek uit naar de landschapsgenese en ontwikkeling in de Wase Polders, alsook ondersteunend onderzoek naar het monumentaal, landschappelijk en archeologisch erfgoed van dit gebied.

Delen van dit onderzoek werden gepubliceerd als

T. SOENS, P. DE GRAEF, H. MASURE en I. JONGEPIER, "Boerenrepubliek in een heerlijk landschap? Een nieuwe kijk op de Wase polders als landschap en bestuur", in: C. GOOSSENS,  Y. SEGERS and B. OOGHE (eds.), Van brouck tot dyckagie. Vijf eeuwen Wase polders , Waasmunster, 2012, 19-44.

H. MASURE, I. JONGEPIER, T. SOENS, R. VERMOESEN en E. WAUTERS,  “Landschaps- en bewoningsevolutie van de Oud-Arenbergpolder, 17e-19e eeuw”, Tijd-schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2/3, 2012, 34-49.

T. SOENS, J. SERGANT, E. WAUTERS, I. JONGEPIER, H. MASURE, F. CRUZ, P. LALOO, L. LOMBAERT, J. MIKKELSEN, G. NOENS, Ruraal Erfgoed Linkeroever: onderzoek naar het ruraal erfgoed in de Wase polders, Antwerpen, 2012, 3 v.

 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • navorser