Onderzoeksgroep

Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Expertise

Postdoc onderzoeker bij de Culture Commons Quest Office, dat deel uitmaakt van ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts). Onderzoek richt zich op de relatie tussen een duurzame omgeving voor creativiteit en cultuurbeleid van verschillende Europese steden (momenteel Antwerpen, Amsterdam en Helsinki). Onderzoeksvraag is welke voorwaarden er nodig zijn voor een gebalanceerde creatieve biotoop (zie o.a. Gielen & Laermans 2004, Gielen 2018) en hoe beleid creatieve commons kan (helpen) genereren. Vooral geïnteresseerd in hoe cultuurbeleid de relatie tussen kunst en het civiele domein kan versterken. Promotieonderzoek (verdedigd in 2015) over de relatie tussen kunstparticipatie, sociale cohesie en cultuurbeleid in de Nederlandse provincie Drenthe.