Hanne Apers

Hanne Apers

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Hanne Apers (vrouw) is een doctoraatsstudente aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS), Universiteit Antwerpen. Ze behaalde een Bachelor in de Psychologie aan Universiteit Gent (2009), een Master in de Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven (2011), evenals een Master of Science in Psychological and Psychiatric Anthropology aan Brunel University, Londen (2012).

Na gewerkt te hebben als sociaal begeleider bij de Brusselse vzw Lhiving, heeft ze van 2016 tot 2019 onderzoekservaring opgedaan aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, waar ze onderzoek deed naar hiv-preventie in het Europese HERMETIC-project en het Vlaamse HIV-SAM-project.

Vanaf januari 2019 is ze bij CeMIS betrokken in het Europese H2020 MICADO-project dat als doel heeft de integratie van nieuwkomers in heel Europa te faciliteren door de ontwikkeling van een digitale tool. In dit project werden co-creatieve onderzoeksmethoden ontwikkeld en toegepast om de noden en wensen van de verschillende doelgroepen in kaart te brengen.

Momenteel doet ze doctoraatsonderzoek naar de intersectie van migratie en mentale gezondheid bij recente nieuwkomers met een sub-Saharaans Afrikaanse achtergrond in België. Tevens geeft ze gastlessen over het thema migratie, integratie en gezondheid in de bacheloropleiding 'Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie ', evenals in de bacheloropleiding 'Arts en Maatschappij' aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onderzoeker