Presentaties op colloquia en congressen

2019

 • Boonen, N., H. Kloots & S. Gillis: 'Is de spontane spraak van kinderen met een cochleair implantaat even verstaanbaar als die van normaalhorende leeftijdsgenoten?'. Lezing gehouden op de Dag van de Fonetiek in Amsterdam op 13 december 2019.
 • Boonen, N., H. Kloots & S. Gillis: 'Verstaanbaarheid van spontane spraak bij normaalhorende kinderen en kinderen met een gehoorverlies'. Lezing gehouden op de Grote Taaldag (AVT/Anéla) in Utrecht op 2 februari 2019.

2018

 • Boonen, N., H. Kloots & S. Gillis: '25 definities van verstaanbaarheid ... of toch niet? Het concept verstaanbaarheid in onderzoek naar spraak van kinderen met een cochleair implantaat'. Lezing gehouden op de Grote Taaldag (AVT/Anéla) in Utrecht op 3 februari 2018.
 • Boonen, N., H. Kloots & S. Gillis: 'Identificeerbaarheid van kinderen met een gehoorbeperking: een vergelijkende benadering'. Lezing gehouden op de Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap in Egmond aan Zee op 1 juni 2018.
 • Boonen, N., H. Kloots & S. Gillis: 'Spraakkwaliteit van kinderen met een gehoorverlies in de oren van niet-moedertaalsprekers'. Lezing gehouden op de Dag van de Fonetiek in Amsterdam op 21 december 2018.

2017

 • Boonen, N., H. Kloots & S. Gillis: 'Klinken normaalhorende kinderen beter dan kinderen met een gehoorverlies?'. Lezing gehouden op de Dag van de Fonetiek in Amsterdam op 15 december 2017.
 • Kloots, H. & N. Boonen: 'Vlaamse tussentaal vs. Missingsch: zoek de verschillen'. Lezing gehouden op de Grote Taaldag (AVT/Anéla) in Utrecht op 4 februari 2017.
 • Kloots, H. & E. Spruyt: 'Grammaticale moeilijkheden van UA-studenten in begeleiding bij Monitoraat op Maat'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek op 5 mei 2017.

2016

 • Kloots, H. & T. Smits: 'Van Grammaire hollandoise pratique naar checklist. Een taalkundige benadering van pluricentriciteit in het NVT-onderwijs'. Lezing gehouden op de Grote Taaldag (AVT/Anéla) in Utrecht op 6 februari 2016.
 • Kloots, H., S. Gillis & J. Verhoeven: 'Vlugge spraak = vluchtige sjwa's? De relatie tussen spreektempo en sjwa-insertie in het Standaardnederlands'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Louvain-la-Neuve op 13 mei 2016.

2015

 • Kloots, H. & S. Gillis: 'De evaluatie van ongespannen klinkers in open syllaben in Vlaamse uitspraakgidsen'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Brussel op 9 mei 2015.
 • Smits, T. & H. Kloots: 'Welke "T" in NVT-onderwijs? Leerganganalyse met aandacht voor intratalige variatie'. Lezing gehouden op de Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap in Egmond aan Zee op 22 mei 2015.

2014

 • Kloots, H. & L. Croes: 'De bewerking van een Nederlands uitspraakhandboek voor de Vlaamse markt: twee versies, twee standaardvariëteiten'. Lezing gehouden op TTiN 2014 (Toegepaste Taalwetenschap in Nederland - Anéla) in Utrecht op 1 februari 2014.
 • Kloots, H. & S. Gillis: 'Waarom dromedarissen maar één m hebben'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Gent op 17 mei 2014.

2013

 • Kloots, H. & S. Gillis: 'Klinkers XS: vocaalverkorting in Vlaamse en Nederlandse uitspraakgidsen'. Lezing gehouden op de TIN-dag in Utrecht op 9 februari 2013.
 • Kloots, H.: 'Verdofte en verdwenen vocalen in drie Nederlandse vertalingen van Fritz Reuters Abenteuer des Entspekter Bräsig'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Leuven op 11 mei 2013.

2012

 • Kloots, H. & R. Vergauwen: 'Het gebruik van het Frans in Vlaamse handboeken Nederlands: een pioniersstudie'. Lezing gehouden op de Anéla 2012 Applied Linguistics Conference in Lunteren (NL) op 11 mei 2012.
 • Kloots, H., T. Smits T. & S. Gillis: 'Die (Un-)Verständlichkeit der Umgangssprache in Flandern'. Lezing gehouden op het 4. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen - Deutsche Dialekte: Konzepte, Probleme, Handlungsfelder in Kiel (D) op 13 september 2012.

2011

 • Kloots, H., S. Gillis & J. Verhoeven: 'De svarabhaktivocaal in het Standaardnederlands: temporele aspecten'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Antwerpen op 7 mei 2011.
 • Kloots, H. & T. Smits: 'Dialectpop in Vlaanderen: een sociolinguïstische benadering'. Lezing gehouden op de Zesde Internationale Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten: Streektaal in muziek - Muziek in streektaal (i.s.m. Variaties vzw) in Heerde (NL) op 23 september 2011.

2010

 • Kloots, H., J. Verhoeven, E. Coussé & S. Gillis: 'De invloed van vocaalduur en regionale achtergrond op de perceptie van onbeklemtoonde klinkers: een casestudy'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Brussel op 8 mei 2010.
 • Kloots, H. & S. Gillis: 'Verstaanbaarheid: hoeveel variatie kunnen we aan?' Lezing gehouden op de studie- en discussiedagen De manke usurpator - Over Verkavelingsvlaams in Antwerpen op 18 oktober 2010.
 • Gillis, S. & H. Kloots: 'Invloed van regionale variatie op de perceptie van klinkers'. Lezing gehouden op het Hommagecolloquium voor Georges De Schutter "Zijn tuin is de taal" op de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent op 10 december 2010.

2009

 • Smits, T. & H. Kloots: 'Sjwa-apocope in het dialect van Winterswijk'. Lezing gehouden op de Zesde Anéla Conferentie in Kerkrade op 29 mei 2009.
 • Smits, T. & H. Kloots: 'Dialektrenaissance und Dialektpopmusik in den Niederlanden und Flandern'. Semiplenaire lezing op het 3. Internationaler Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (Dynamik des Dialekts - Wandel und Variation) in Zürich op 8 september 2009.

2008

 • Kloots, H. & T. Smits: 'Sjwa-apocope in de Nederlands-Duitse grensstreek: Winterswijk (Achterhoek) versus Vreden (Westmünsterland)'. Lezing gehouden op de TIN-dag in Utrecht op 2 februari 2008.
 • Kloots, H.: 'Dialectpop in Vlaanderen'. Lezing gehouden op het symposium Dialect in de popmuziek, georganiseerd door de International Association for the Study of Popular Music (Benelux Branch) in Amsterdam op 27 maart 2008.
 • Kloots, H.: 'Merk toch hoe sterk anno 1999. Sjwa-insertie in spontaan gesproken Standaardnederlands'. Lezing gehouden op het colloquium Jong Nederlands in Antwerpen op 14 mei 2008.

2007

 • Kloots, H., J. Verhoeven, E. Coussé & S. Gillis: 'Onbeklemtoonde klinkers uit Vlaanderen en Nederland: een vergelijking van hun duur'. Lezing gehouden op de TIN-dag in Utrecht op zaterdag 3 februari 2007
 • Kloots, H.: 'Van arm tot zwerven. Sjwa-insertie in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders'. Lezing gehouden op de Dag van de Fonetiek in Utrecht op donderdag 20 december 2007

2006

 • Kloots, H., E. Coussé & S. Gillis: 'Fonologisch lange klinkers in Vlaamse en Nederlandse oren'. Lezing gehouden op de TIN-dag in Utrecht op zaterdag 4 februari 2006
 • Kloots, H., S. Gillis & M. Swerts: 'Onbeklemtoonde vocalen aan het syllabe-einde in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders'. Lezing gehouden op de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie in Lunteren op woensdag 29 maart 2006
 • Kloots, H.: 'Eén verschijnsel, diverse benaderingen: sjwa-insertie in het Nederlands'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Leuven op zaterdag 20 mei 2006
 • Kloots, H.: '"Een beetje babbelen onder elkaar". Verzameling, verwerking en studie van spontane spraak uit het Corpus Gesproken Nederlands'. Lezing gehouden op het colloquium De informatiedrager als informant, georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis in Gent op 21 oktober 2006

2005

 • Kloots, H., S. Gillis & M. Swerts: 'Korte klinkers en het syllabe-einde: water en vuur?'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Antwerpen op zaterdag 30 april 2005
 • Kloots, H.: 'Uitspraakvariatie in het Standaardnederlands: expeditie Nederland'. Lezing gehouden op de Dag van het Nederlands, georganiseerd door het Eekhoutcentrum in Kortrijk op woensdag 12 oktober 2005

2004

 • Kloots, H., J. Verhoeven & G. De Pauw: 'Op zoek naar de grootste spraakwaterval. Spreeksnelheid in het Standaardnederlands in Vlaanderen en Nederland'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Brussel op zaterdag 8 mei 2004
 • Kloots, H., J. Verhoeven & G. De Pauw: 'Standaardnederlands op kruissnelheid. Spreeksnelheid in Vlaanderen en Nederland'. Lezing gehouden op de Dag van de Fonetiek in Utrecht op donderdag 23 december 2004

2003

 • Kloots, H., S. Gillis & M. Swerts: '"Ik was toch wel blij dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken". De uitspraak van het possessivum mijn in het Standaardnederlands'. Lezing gehouden op de Dag van de Fonetiek in Utrecht op donderdag 18 december 2003
 • Kloots, H., G. De Schutter, S. Gillis & M. Swerts: 'Vocaalreductie in spontaan gesproken Standaardnederlands: een verkennende studie'. Lezing gehouden op de Vierde Sociolinguïstische Conferentie in Lunteren op dinsdag 25 maart 2003

2002

 • Kloots, H., G. De Schutter, S. Gillis & M. Swerts: 'Van m[o]ment tot 'ment. Vocaalreductie in het Standaardnederlands: een casestudy'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Gent op zaterdag 25 mei 2002
 • Kloots, H., T. van Hoek & R. Doeleman: 'Bericht uit het veld: convergentie en divergentie bij de verzameling van gesproken Standaardnederlands in Vlaanderen en Nederland'. Lezing gehouden op de lentevergadering van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis in Brussel op zaterdag 23 maart 2002

2001

 • Kloots, H., G. De Schutter, S. Gillis & M. Swerts: 'Variaties in sjwa-klein: de svarabhaktivocaal in het Standaardnederlands'. Lezing gehouden op de Taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek in Brussel op zaterdag 5 mei 2001
 • Kloots, H., G. De Schutter, S. Gillis & M. Swerts: 'De realisatie van de svarabhaktivocaal in het Nederlandse taalgebied'. Lezing gehouden op de TIN-dag in Utrecht op zaterdag 3 februari 2001

2000

 • Kloots, H.: 'Contact tussen Vlaanderen en Nederland. Een enquête onder leerkrachten Nederlands'. Lezing gehouden op de VDW-dag in Leuven op vrijdag 13 oktober 2000

1999

 • Kloots, H.: 'Variation in the Dutch language area: teachers as an alternative source for studying standard language'. Lezing gehouden op de workshop 'Standard Language and the Media' op de Derde Sociolinguïstische Conferentie in Lunteren op dinsdag 9 maart 1999