Herman Braeckmans

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderneming en recht

Expertise

  • Expertise in het domein van het ondernemingsrecht, voornamelijk het vennootschapsrecht, en het financieel recht.