Hilde Van den Bulck

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, beleid en cultuur (MPC)

Expertise

  • Beleidsvoorbereidend of beleidsondersteunend onderzoek en advies, onderzoek en advies voor de media- en media-gerelateerde sectoren, mediamonitoringonderzoek voor allerlei organisaties.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.