Mijn onderzoeksinteresses situeren zich in de raakvlak tussen wetenschapsfilosofie en ethiek. Mijn belangrijkste voornaamste focus betreft de logische en normatieve implicaties van de evolutietheorie: evolutionaire vooruitgang, de menselijke natuur, doelgericht gedrag bij dieren, menselijke verbetering. Ik heb ook gepubliceerd over onderwerpen in de algemene wetenschapsfilosofie, morele psychologie en sociale epistemologie, zoals: onderzoeksintegriteit, vertrouwen in wetenschap en wetenschappers, drijfveren in de wetenschap, de ethiek van sociale media.