Foto ID

Over Ine Kiekens

Ine Kiekens behaalde een Bachelor en Master Taal- en Letterkunde: Nederlands-Frans aan de Universiteit Gent. Ze schreef haar thesis over apocalyptische motieven in het oeuvre van de Middelnederlandse auteur Jacob van Maerlant (gestorven rond 1300). Ze studeerde eveneens de interuniversitaire Master Literatuurwetenschappen, een samenwerking tussen de KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen). Ze schreef haar tweede thesis over de verspreiding en doorwerking van het veertiende-eeuwse Middelnederlandse traktaat Vanden twaelf dogheden.

In 2012 kreeg Ine een aspirantenbeurs van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). In het kader van een Joint PhD voert ze onderzoek uit aan de UGent (promotor: Samuel Mareel) en UAntwerpen - Ruusbroecgenootschap (promotor: Veerle Fraeters). Ze bereidt een proefschrift voor over de bronnen, functies, verspreiding en impact van Middelnederlandse spirituele geschriften in de late middeleeuwen en vroegmoderne periode. Daartoe bestudeert ze de lange en wijdverspreide traditie van de Twaalf Deugden. Ze bekijkt in het bijzonder hoe de deugden gelatenheid en afgescheidenheid evolueerden in de verschillende exponenten van deze traditie, om op die manier meer inzicht te verwerven in de verspreidings- en toe-eigeningsmechanismen van de verschillende vertalers en bewerkers.

 

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • taalleraar
  • vrijwillig medewerker

Contact

Stadscampus
Kleine Kauwenberg 12
S.KK12.201
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654803
ine.kiekens@uantwerpen.be