Onderzoek naar de vrijwillige controle van beweging bij performers. 01/02/2018 - 30/04/2018

Abstract

De trainingsmethode, zoals die door Jan Fabre wordt ontwikkeld en toegepast, berust op jarenlange studie, observatie en interpretatie van de mogelijkheden van het menselijke lichaam. Ze is het resultaat van een pure 'practice based' onderzoeksmethode die sterk intuïtief en subjectief aangestuurd wordt door de regisseur zelf. Met 'Laboratorium' worden deze 'performancerichtlijnen' nu op een meer wetenschappelijke manier in kaart gebracht en onderbouwt via analyse van de beweging van beginnende en getrainde performers in het ganganalyselabo.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Performance van de performer. 01/08/2012 - 01/07/2014

Abstract

De methode van het 'Fysiologisch acteren' bestaat uit een afgeleijnde set oefeningen die wordt gebruikt om de performers te trainen. Onder de noemer 'De performance van de performer' willen de opdrachtgever en de onderzoekers nu inzetten op wetenschappelijk onderzoek naar deze methode en bijbehorende gedragslijn. Er zal gepoogd worden inzicht te krijgen in de functionaliteit, of doelmatigheid, van de oefeningen en de inhoud van de beweging.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject