Jelle Hofman

FWO postdoctoraal onderzoeker

Foto ID

Volg Jelle op

Over Jelle Hofman

Door een toenemende urbanisatie leeft meer dan de helft van de wereldbevolking vandaag in steden. In Europa benadert dit cijfer zelfs 75%. Deze urbanisatie leidt tot een hoge bevolkingsdichtheid, verkeer en industriële activiteiten op een gelimiteerde ruimte, allen factoren die bijdragen tot luchtverontreiniging. In mijn onderzoek worden de zogenaamde ecosysteemdiensten van stedelijke vegetatie met betrekking tot luchtkwaliteit geëvalueerd. Door de grote uitwisselings(blad)oppervlakte kan vegetatie de lokale polluentconcentraties zowel direct als indirect beïnvloeden. Het effect op luchtverontreiniging kan echter zowel positief (vegetatie als filter door depositie, verdunning) als negatief (concentratie polluenten, BVOC's, pollen) zijn. Aangezien de mitigatie van luchtverontreiniging door vegetatie bestaat uit zowel directe als indirecte effecten vertoont en er verschillende processen in rekening gebracht dienen te worden, is het complex om de totale mitigatiecapaciteit in te schatten.

Door in mijn onderzoek gebruik te maken van biologische (biomagnetische monitoring) en technologische ("low-cost" draadloze sensorplatformen) sensoren, mobiele meetinstrumenten (AE51 voor BC, Ptrak voor UFPs,...) en rekenkundige modelbenaderingen (vb. ENVI-met), kan niet enkel het effect van vegetatie, maar ook de ruimtelijke verspreiding van luchtverontreiniging in een stedelijke omgeving worden ingeschat. Naast de bestaande ecosysteemdiensten zoals koolstofassimilatie, koelende functie, lawaaireductie, waterdrainage en de recreatieve en emotionele waarde, kan een beïnvloeding van de lokale luchtkwaliteit als belangrijke bijkomende ecosysteemdienst van stedelijk groen beschouwd worden.

Mijn onderzoek wordt ondersteund door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) - Vlaanderen.

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • vrijwillig medewerker

Contact

Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
G.V.517
2020 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032653452
jelle.hofman@uantwerpen.be