Jens Hemelaer

Jens Hemelaer

Contact

Campus Middelheim
Tel.
+3232653749
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, BEL
Ik ben postdoc aan Universiteit Antwerpen (FWO) in de onderzoeksgroep Fundamentele Wiskunde. Ik bestudeer topostheorie, een moderne wiskundige theorie waarmee algebraïsche problemen op een meetkundige manier opgelost kunnen worden. In het bijzonder bekijk ik hoe eenvoudige topossen gebruikt kunnen worden bij concrete problemen in getaltheorie, algebra of (niet-commutatieve) meetkunde. Persoonlijke webpagina: https://jhemelae.github.io/about

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • postdoc mandaat FWO