Jerich Faddar

Jerich Faddar

Contact

Stadscampus
Tel.
032654793
S.Z.310
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Jerich Faddar is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit Antwerpen). Hij behaalde een Bachelor in Secundair Onderwijs (2008 - KHKempen), een Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen (2012 - Universiteit Antwerpen) en een PhD in de Onderwijswetenschappen (2018 - Universiteit Antwerpen). Zijn doctoraal proefschrift handelde over methodologische vraagstukken en data-kwaliteit bij datagebruik in onderwijs en schoolzelfevaluatie.


Zijn onderzoeksinteresses situeren zich binnen onderwijsevaluatie, schooleffectiviteit, schoolverbetering en kwaliteitszorg in het algemeen, en schoolzelfevaluatie in het bijzonder. Dit zowel vanuit de Vlaamse context als vanuit een internationaal perspectief. Hij startte bij de onderzoeksgroep Edubron in 2012 als projectmanager voor TALIS (Teaching and Learning International Survey - OESO). Momenteel werkt hij als nationaal onderzoekscoördinator voor TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study - IEA/Boston College) in Vlaanderen. Verder is hij onderzoeker voor het Erasmus+ project DEAPS (www.deaps.net) dat de rol van stakeholders binnen schoolzelfevaluatie onderzoekt met partners uit Ierland, Turkije en Portugal.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat