Onderzoeksgroep

Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Expertise

Geïnteresseerd in de interactie tussen mens en machine vanuit een multidisciplinair perspectief: taal, muziek en menselijke beweging. Op dit moment bezig met de ontwikkeling van domein-adaptieve en gepersonaliseerde Conversational Agents met behulp van deep learning technieken.