Joachim De Weerdt

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ontwikkeling: processen, actoren en beleid

Expertise

  • verstedelijking in Afrika; enquĂȘtes in ontwikkelingslanden; groei, armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.