Johan Van de Voorde

Postdoctoraal onderzoeker

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Persoon en vermogen

Expertise

  • - Privaat vermogensrecht, in het bijzonder goederenrecht (bv. bezit, burenrecht, mede-eigendom) en verjaringsrecht; overlap van het goederenrecht met andere rechtstakken (milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, vennootschapsrecht) - Bescherming van subjectieve rechten, met bijzondere aandacht voor de toepassing hiervan voor milieurecht - Rechtsgeschiedenis, in het bijzonder voor het privaatrecht in de 19e eeuw

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.