'De eenen kijvage is soo ras niet gedaen, of de andere die vanght weer aen' : bejaarde vrouwen en maatschappijkritiek in het Nederlandstalige komische toneel

Bron
Jaarboek de Zeventiende Eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief / Baar, de, Mirjam [edit.]-p. 75-90
Auteur(s)

'Dol-woest-breyn-herssenloose edelen en grillighe aepenkueren': kritiek op Spanje en op de literaire conventies van de 'comedia' in Liefdens Behendicheyt (1638) van Frederico Cornelio De Conincq

Bron
De zeventiende eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief - ISSN 0921-142X-32:1 (2016) p. 61-81
Auteur(s)

'Dat eene gek voor deed, dat willen strax al de anderen na doen': kritiek op mode in het Nederlandstalig toneel van de zeventiende eeuw

Bron
Handelingen - ISSN 0774-3254-69 (2015) p. 57-83
Auteur(s)

'Hebt gij de sage wel gehoord der schoone Slaapster, in het bosch betooverd?' Sprookjeselementen en natuursymboliek in het libretto Prinses Zonneschijn (1894) van Pol De Mont.

Bron
Van Ninette tot Herbergprinses: 150 jaar Vlaamse opera / Ceulemans, A. [edit.]; et al.-p. 61-81
Auteur(s)