Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • Facultaire doctoraatscoordinator Fac Geneeskunde (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • ZAP coordinator Antwerpse Doctoraatsschool Medische/Biomedische wetenschappen (01/01/2011 - 31/01/2015)
 • AML-Riatol leerstoel inauguratie (28/01/2016 - 28/01/2016)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Expertpanel kankerpreventie (01/01/2009 - 01/01/1970)
 • Cervical cancer guidelines for ministry of health, Luxemburg (04/01/2016 - 15/01/2016)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Associate editor European Journal for Cancer Prevention (01/01/2009 - 01/01/2017)
 • Member editorial board Cytojournal (01/01/2014 - 01/01/1970)
 • Member editorial board Acta Cytologica (06/01/2015 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • President Belgian Week of Pathology (18/01/2012 - 21/01/2012)
 • Belgian Week of Pathology (Executive committee and board) (20/01/2010 - 23/01/2010)
 • Organisatie Lentevergadering Belgische Vereniging voor Klinische Cytologie (28/01/2011 - 01/01/1970)
 • President Belgian Week of Pathology (04/01/2013 - 05/01/2013)
 • Belgian Week of Pathology (organising committee) (12/01/2008 - 15/01/2008)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Belgische Vereniging voor Pathologische Anatomie (Bestuur) (01/01/2001 - 01/01/1970)
 • Belgische Vereniging voor Klinische Cytologie (bestuur) (01/01/2001 - 01/01/1970)
 • European Organisation of Cancer Prevention (board) (01/01/2008 - 01/01/1970)

9. Andere

 • Directeur Nationaal Referentiecentrum voor HPV (ScienSano) (01/01/2016 - 01/01/1970)

Internationalisering

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Partner binnen VLIR/UOS Moi University Kenya (01/01/2009 - 01/01/1970)
 • Setting up a network for HPV detection in Sub-Saharan Africa (WAKA network) (01/01/2013 - 31/01/2020)
 • Projectleider binnen VLIR/UOS University of Limpopo (Zuid-Afrika) (30/01/2010 - 31/01/2019)

3. Andere

 • Algemeen management ziekenhuisarts (Vlerick management school) (01/01/2007 - 06/01/2007)
 • Financieel management ziekenhuisarts (Vlerick management school) (01/01/2007 - 06/01/2007)