Jolien D'aes

Doctor-assistent

Foto ID

Over Jolien D'aes

Jolien D'aes behaalde in 2012 een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij is doctor-assistant aan de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen en maakt deel uit van onderzoeksgroep BioGEM. Haar onderzoek focust op industriële toepassingen van micro-organismen in volgende onderzoeksdomeinen:

  • moleculaire technieken (o.a. qPCR, NGS en FISH) voor karakterisatie van gemengde microbiële culturen, zoals actief-slibsystemen
  • microbiële fermentatiesystemen (zowel mengculturen als reinculturen) voor valorisatie van biomassa-afvalstromen 
  • fermentatieve productie van biosurfactanten en biopolymeren

Contact

Campus Hoboken
Salesianenlaan 90
H.A.123
2660 Hoboken
België
Tel. 032651917
jolien.daes@uantwerpen.be