Electrosensing toestel voor multi-drug detectie (E-DRUGSENS). 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

De handel in en het gebruik van illegale drugs vormen een ernstige bedreiging voor het welzijn van de samenleving, met een grote impact op gezondheid, economie en politiek. België speelt een centrale rol in de drugsproblematiek van Europa als land met de grootste hoeveelheid inbeslaggenomen cocaïne en als één van de belangrijkste producenten van amfetamine en MDMA. Om lading, bagage en mensen efficiënt te kunnen controleren op de aanwezigheid van illegale drugs hebben douanes en ordediensten behoefte aan snelle en selectieve tests om verdachte poeders ter plaatse te kunnen screenen alvorens het staal naar het labo te sturen voor een dure en tijdrovende analyse. De momenteel veelgebruikte kleurtesten zijn weinig betrouwbaar, wat resulteert in veel vals positieve en vals negatieve resultaten. Daarom wil ik een draagbaar elektrochemisch toestel ontwikkelen voor snelle, goedkope en zeer accurate én simultane detectie van illegale drugs ter plaatse. In de voorgestelde strategie zetten chemometrische algoritmes de ruwe elektrochemische signalen om in een makkelijk te interpreteren resultaat op een smartphone voor gebruikers zonder wetenschappelijke achtergrond. De inzichten die worden verworven bij de ontwikkeling van deze sensor zullen een brede impact hebben aangezien de toepassing op drugs kan uitgebreid worden naar andere gebruikers dan ordediensten, zoals spoedartsen. Tevens kan de strategie uitgebreid worden naar andere analieten, zoals antibiotica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)